Chatbot.mn
Search…
⌃K

Захиалгат зурвас

Танилцуулга

Харилцагчийн дутуу хийсэн үйлдлийг гүйцээж дуусгахыг эрмэлзэх, борлуулалтаа амжилттай болгох, хийж байсан үйлдлийг сануулах, тухайн зүйлтэй холбоотой мэдээлэл тухайн хүнд зориулан тодорхой хугацааны дараа дахин хүргэх боломжтой юм. Масс мессеж нь олон хүнд нэг зэрэг илгээдэг сануулах нэгдсэн мессеж бол захиалгат мессеж нь тухайн хүнд зориулагдсан мессеж байна.

Захиалгат зурвасын хэрэглээ

Хэд хэдэн ашиглах боломжит жишээг дурьдвал:
 1. 1.
  Хэрэглэгч 4 дугаарын барааны танилцуулга, үнийг харсан. Энэ тохиолдолд захиалга өгөх эсэхийг асуух, захиалга өгөхийг санал болгосон мессеж илгээх
 2. 2.
  Хэрэглэгч бүтээгдэхүүний танилцуулга үзсэн ба тохиргоо хийж хэдэн минутын дараа үнийн санал илгээх
 3. 3.
  Бүртгэлийн мэдээлэл дутуу бөглөсөн, захиалга дундаас нь үлдээсэн бол үргэлжлүүлэх эсэхийг асуух гэх мэт.

Захиалгат зурвас үүсгэх заавар

Алхам 1. Захиалгат зурвас- Тохиргоо меню руу орох
Алхам 2. Нэмэх товч дээр дарах, нэр оруулан үүсгэх товч дарах
Алхам 3. Үүссэн захиалгат зурвасын нэр дээр дарах
Алхам 4 Хугацаа нэмэх товч дээр дарах
Алхам 4.1 Хугацаа тохируулах
Алхам 4.2 Хугацаа тоогоор бичих
Алхам 4.3 Нэгж сонгох (Минут, цаг, өдөр, 7 хоног, сар)
Алхам 4.5 Нэмэх товч дарах
Алхам 4.6 Зурвас тохируулах товч дээр дарах (хогийн савны icon дээр дарж зурвас устгах)
Алхам 4.7 Зурвасын төрөл сонгох
 • Текст - Илгээх мессежийг бичих
 • Мессеж блок - Илгээх блок сонгох
Алхам 4.8 Хадгалах товч дарах
Санамж: Нэг захиалгат зурвас дотор олон хугацаа нэмж болох ба хугацаа бүрт өөр өөр зурвас илгээж болно. Жишээ нь: Тухайн барааг сонирхож үзсэн ч захиалга өгөөгүй танилцуулга үзсэн хэрэглэгч байвал нэг цагийн дараа захиалга өгөхийг санал болгох, гурван цагийн дараа төстэй бараа үзэх эсэхийг асуух, хоер хоногийн дараа хямдралын мэдээлэл гэх мэт.

Тохиргоо хийх заавар

Товч, Сонголт, Үндсэн цэс, Харилцан ярианд захиалгат мессеж (Sequence subscribe/unsubscribe) тохируулна.
 • Sequence subscribe - Идэвхтэй болгох, тухайн товч дээр дарах, сонголт, үйлдлийг хийсний дараа тухайн хэрэглэгчтийг захиалгат мессеж илгээх жагсаалтанд нэмнэ гэсэн үг юм.
 • Sequence unsubscribe - Идэвхгүй болгох, захиалгат мессеж явуулах шаардлагагүй болсоны дараа буюу үйлдэл хийгдэж дуусахад захиалгат мессежийн жагсаалтаас хасна гэсэн юм.
Алхам 1. Үйлдэл нэмэх товч дарах
Алхам 2. Sequence тохируулах Sequence subscribe/unsubscribe сонголт хийх
Алхам 3. Захиалгат зурвасын жагсаалтаас сонгох

Захиалгат зурвас ажиллах боломжтой функцууд

Блокын товч

Аттрибут нь дараах товчны төрлүүдэд ажиллана.
Аттрибут нь дараах товчны төрлүүдэд ажиллахгүй.
 • Блок
 • Бараа дуудах
 • Агуулга дуудах
 • Яриа дуудах
 • Хариу үйлдэл дуудах
 • Захиалга үүсгэх
 • Вебформ дуудах
 • Статик хуудас дуудах
 • Холбоос
 • Тусгай утга
 • Утас (тохиргоо хадгалагдахгүй)
 • Байршил (тохиргоо хадгалагдахгүй)

Блок төрөл: Сонголт

Аттрибут нь дараах сонголтын төрлүүдэд ажиллана.
Аттрибут нь дараах сонголтын төрлүүдэд ажиллахгүй.
 • Блок
 • Бараа дуудах
 • Агуулга дуудах
 • Яриа дуудах
 • Хариу үйлдэл дуудах
 • Захиалга үүсгэх
 • Тусгай утга

Үндсэн цэс

Аттрибут нь үндсэн цэсний дараах төрлүүдэд ажиллана.
Аттрибут нь үндсэн цэсний дараах төрлүүдэд ажиллахгүй.
 • Блок
 • Бараа дуудах
 • Агуулга дуудах
 • Яриа дуудах
 • Захиалга үүсгэх
 • Веб
 • Вебформ дуудах
 • Статик хуудас дуудах
 • Тусгай утга

Харилцан яриа