Chatbot.mn
Search…
⌃K

Чатботоо Application болон Website дээр байршуулах

Аппликейшнаас чатботоо дуудаж ажиллуулах заавар

PAGE_ID: та бот ажиллаж буй facebook page-н ID-г хуулж тавих
ANDROID:
DeepLink:
fb-messenger://user/PAGE_ID/
App Link:
https://m.me/PAGE_ID/
iOS:
Custom URL schema:
fb-messenger-public://user-thread/PAGE_ID/
Universal Links:
https://m.me/PAGE_ID/
PAGE_ID - та бот ажиллаж буй facebook page-н ID-г хуулж тавих
Жишээ нь: PAGE_ID: 308105179819485
ANDROID:
DeepLink:
fb-messenger://user/308105179819485/
App Link:
https://m.me/308105179819485/
IOS:
Custom URL schema:
fb-messenger-public://user-thread/308105179819485/
Universal Links:
https://m.me/308105179819485/

Website-с чатботоо дуудаж ажиллуулах заавар

PAGE_ID: та бот ажиллаж буй facebook page-н ID-г хуулж тавих
Алхам 1. Чатбот ажиллаж буй пэйж рүү орж Page Settings - Messaging цэс - Add Messenger to your website (Get Started) товч дарах
Алхам 2. Chat Plugin хэсгийн тохиргоог хийж Publish дарах
 • Website Domain - chat plugin ажиллах сайтын бүтэн URL (chatbot.mn Тохиргоо - Ерөнхий - Зөвшөөрөгдсөн домайн)
 • Start the Conversation - Welcome Message хэсэгт Та мэдээлэл авахыг хүсвэл Hi эсвэл Сайн уу гэж бичээрэй гэсэн заавар бичих (chatbot.mn - Машин сургалт хийгдсэн байх, Харилцан ярианы Greeting ярианд угтах зурвас илгээхээр тохиргоо хийгдсэн байх ) - Энэ тохиолдолд Hi гэдэг үгийг чатбот харилцан яриагаар танин хэрэглэгч рүү Угтах зурвасыг илгээнэ.
 • Start the Conversation - Frequently Asked Questions - Идэвхигүй байх (chatbot - Тохиргоо - Ерөнхий - Эхлэл асуулттай ижил)
 • Greeting - Мэндчилгээний текстийг засан өөрийн дураар өөрчлөх
 • Guest Chat - Идэвхитэй байх эсэхийг сонгох (нэг удаа хандах хэрэглэгч гэж ойлгож болно. Хэрэглэгчийн тоог хий өсгөх магадлалтай учраас идэвхигүй болгохыг зөвлөж байна.)
 • Custom Color - Сайтынхаа өнгөнд тохируулан Brandbook өнгөний кодоор сольж өгвөл их зүгээр
 • Alignment - Зүүн эсвэл баруун талд байрлахыг сонгох
 • Bottom Spacing (Desktop) - Өөрчлөх шаардлагагүй
 • Bottom Spacing (Mobile) - Өөрчлөх шаардлагагүй
 • Automatically Expand - Хэрэглэгч компютер болон гар утсаар вебсайт руу ороход шууд нээгдсэн байдалтай харагдах эсэхийг сонгоно. (Сайтын бусад мэдээлэл, контент хааж харагдах, хэрэглэгчийн анхаарлыг шууд татах учраас идэвхигүй болгохыг зөвлөж байна.)
Алхам 4. Кодыг website-н кодод нэмэх: <body> дотор бичих, зөвхөн Product орчинд ажиллаж учраас Local орчинд сайт дээр chat plugin гарч ирэхгүй.
<!-- PAGE_ID - та бот ажиллаж буй facebook page-н ID-г хуулж тавих -->
<!-- Messenger Chat Plugin Code -->
<div id="fb-root"></div>
<!-- Your Chat Plugin code -->
<div id="fb-customer-chat" class="fb-customerchat">
</div>
<script>
var chatbox = document.getElementById('fb-customer-chat');
chatbox.setAttribute("page_id", "PAGE_ID");
chatbox.setAttribute("attribution", "biz_inbox");
window.fbAsyncInit = function () {
FB.init({
xfbml: true,
version: 'v11.0'
});
};
(function (d, s, id) {
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) return;
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src = 'https://connect.facebook.net/en_US/sdk/xfbml.customerchat.js';
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, 'script', 'facebook-jssdk'));
</script>
Дээрх кодыг Chat Plugin тохиргооноос хуулж авах боломжтой байдаг.
 • Set Up товч дээр дарах
 • Set Up Chat Plugin - 4 алхам бүхий POP UP нээгдэнэ. Next товч даран 3-р алхамд дээрх код бий.
Хөгжүүлэгч нар Facebook дээрх докумэнттэй танилцаж болно.

Page ID-г хаанаас олох вэ?

 1. 1.
  Бот ажиллаж буй page-ээ сонгон орох
 2. 2.
  More - About хуудсыг сонгох
3. Доош гүйлгэхэд MORE INFO хэсэгт Page ID гэсэн 15-н оронтой тоо