Системд бүртгүүлэх, нэвтрэх

Гарын авлага: Системд бүртгүүлэх, нэвтрэх

https://chatbot.mn хуудсанд зочилж баруун дээд буланд байрлах "Бүртгүүлэх" товчин дээр дарна.

сhatbot.mn үндсэн хуудас

Мэдээллээ бөглөж бүртгүүлэх

Алхам 1. Бүртгүүлэх мэдээлэл үнэн зөв бөглөх

Алхам 2. Бүртгүүлэх товч дарах

Бүртгүүлэх хуудас

Фэйсбүүкээр нэвтрэх, бүртгүүлэх

Алхам 1. Facebook-р нэвтрэх товч дарах

Алхам 2. "Continue as FacebookName" цэнхэр товчийг дарах - Browser дээр урьдчилан Facebook-р нэвтрээгүй бол facebook нэвтрэх нэр, нууц үг оруулах хуудас энэ хуудасны өмнө гарч ирдэг. Browser дээр аль хэдийн нэвтэрчихсэн байсан бол дараах хуудас гарч ирнэ.

Алхам 3. Facebook page (хуудсаа) сонгож Next товчийг дарна.

Алхам 4. What is chatbot allowed to do? хэсэгт бүх хэсгийг Yes болгож Done товчийг дарна.

Алхам 5. Гарч ирсэн хуудасны OK товчийг дарах

Алхам 6. Утасны дугаар оруулан Үргэлжлүүлэх товч дарахад Хянах самбар луу шилжинэ.

Хэрвээ системээс гараагүй бол https://chatbot.mn/ сайт руу хандахад баруун дээд буланд байрлах товч “Хянах самбар” болж өөрчлөгдсөн байна.

Фэйсбүүк холбох

Алхам 1. Facebook холбох товч дарах

Алхам 2. "Continue as FacebookName" цэнхэр товчийг дарах - Browser дээр урьдчилан Facebook-р нэвтрээгүй бол facebook нэвтрэх нэр, нууц үг оруулах хуудас энэ хуудасны өмнө гарч ирдэг. Browser дээр аль хэдийн нэвтэрчихсэн байсан бол дараах хуудас гарч ирнэ.

Алхам 3. Facebook page (хуудсаа) сонгож Next товчийг дарна.

Алхам 4. What is chatbot allowed to do? хэсэгт бүх хэсгийг Yes болгож Done товчийг дарна.

Алхам 5. Гарч ирсэн хуудасны OK товчийг дарах