Chatbot.mn
Search…
Системд бүртгүүлэх, нэвтрэх
Гарын авлага: Системд бүртгүүлэх, нэвтрэх
https://chatbot.mn хуудсанд зочилж баруун дээд буланд байрлах "Бүртгүүлэх" товчин дээр дарна
сhatbot.mn үндсэн хуудас

Мэдээллээ бөглөж бүртгүүлэх

Алхам 1. Бүртгүүлэх хэсэгт мэдээллээ үнэн зөв бөглөх
Алхам 2. Бүртгүүлэх товч дарах
Бүртгүүлэх хуудас

Facebook-ээр нэвтэрч бүртгүүлэх

Алхам 1. Facebook-р нэвтрэх товч дарна
Алхам 2. "Continue as FacebookName" цэнхэр товчийг дарах /Browser дээр урьдчилан Facebook-р нэвтрээгүй бол facebook нэвтрэх нэр, нууц үг оруулах хуудас энэ хуудасны өмнө гарч ирдэг./ Browser дээр өмнө нь нэвтэрч байсан бол дараах хуудас гарч ирнэ.
Алхам 3. Facebook page (хуудсаа) сонгож Next товчийг дарна
Алхам 4. What is chatbot allowed to do? хэсэгт бүх хэсгийг Yes гэж тохируулан Done товчийг дарна
Алхам 5. Гарч ирсэн хуудасны OK товчийг дарна
Алхам 6. Утасны дугаар оруулан Үргэлжлүүлэх товч дарахад Хянах самбар луу шилжинэ
Хэрвээ системээс гараагүй бол https://chatbot.mn/ сайт руу хандахад баруун дээд буланд байрлах товч “Хянах самбар” болж өөрчлөгдсөн байна.

Facebook холбох

Алхам 1. Facebook холбох товч дарна
Алхам 2. "Continue as FacebookName" цэнхэр товчийг дарах - Browser дээр урьдчилан Facebook-р нэвтрээгүй бол facebook нэвтрэх нэр, нууц үг оруулах хуудас энэ хуудасны өмнө гарч ирдэг. Browser дээр аль хэдийн нэвтэрчихсэн байсан бол дараах хуудас гарч ирнэ.
Алхам 3. Facebook page (хуудсаа) сонгож Next товчийг дарна
Алхам 4. What is chatbot allowed to do? хэсэгт бүх хэсгийг Yes болгож Done товчийг дарна
Алхам 5. Гарч ирсэн хуудасны OK товчийг дарна
Ингээд та chatbot.mn-д бүртгэгдлээ.
Copy link
On this page
Мэдээллээ бөглөж бүртгүүлэх
Facebook-ээр нэвтэрч бүртгүүлэх
Facebook холбох