Chatbot.mn
Search…
⌃K

Систем - Хэрэглэгч

Системийн хэрэглэгч нь бот эзэмшигчтэй хамт ботыг засварлах эрхтэй гишүүн гэсэн үг юм. Систем - Хэрэглэгч цэс

Хэрэглэгч нэмэх

Алхам 1. Шинэ хэрэглэгч нэмэх товч дарах
Алхам 2. Хэрэглэгч хайх болон шинэ хэрэглэгч нэмэх
  • Өмнө нь бүртгүүлсэн хэрэглэгч байгаа бол нэр болон имэйл хаягыг бичиж хайх
  • Бүртгэлгүй хэрэглэгч бол шинэ хэрэглэгч таб сонгон мэдээлэл бөглөх
Хуучин хэрэглэгч хайх
Шинэ хэрэглэгч нэмэх
Алхам 3. Хадгалах товч дарах
Дээрх зааврын дагуу хэд хэдэн хэрэглэгч нэмнэ.

Хэрэглэгч хасах

Хэрэглэгч хасах санамжны Хасах товч дээр дарсанаар хэрэглэгч ботоос устана.

Хэрэглэгч засах

Овог нэр, утасны дугаар засах боломжтой. Засварлаж дууссаны дараа Хадгалах товч дарна.

Хэрэглэгчийн эрх тохируулах

Энэ үйлдэл нь цэсний эрхийн тохиргоо болон эрх үүсгэх хэсэгтэй уялдаа хамааралтай учраас заавар унших бол энд дарна уу.
Алхам 1. Эрх тохируулах товч дээр дарах
Алхам 2. Тухайн хэрэглэгч ямар эрхтэй байхыг сонгон чагтлаад Хадгалах товч дарна.
Бүх хэрэглэгч нарт эрх тохируулах ба нэг хэрэглэгч олон эрхтэй байж болно.
Системийн хэрэглэгч chatbot.mn уруу нэвтэрч орон надтай хуваалцсан хуудсанд бот харагдана.
Бот уруу ороход эрхийн дагуу зарим цэс хаагдсан харагдана.
Оператор (CALL CENTER)
Mаркетинг (MARKET)
Админ (ADMIN)