Chatbot.mn
Search…
⌃K

Монитор

Монитор нь алдааны мэдээлэл, хариулт өгөөгүй асуулт блок, хэрэглэгчийн хийсэн үйлдлийг тус тус харуулна.

Алдаа

Ботын блок болон дашбоард дээр ажиллаж байх үед гарсан алдаануудыг харж болно.
Үйлдэл баганы дэлгэрэнгүй харах товч дээр дарж алдааны мессежийг бүтэн харна.

Хариулт өгөөгүй

Бот тухайн асуултанд хариулж чадаагүй буюу ямар ч хариу илгээгдээгүй үед энэ хэсэгт бүртгэгдэнэ. Харилцан яриа таниагүй болон тухайн товч дээр дарахад дуудагдаж буй блок алдаатай байх, товч нь хоосон гэх мэт алдаатай зүйлс орох юм.
Өдөр бүр орж харах, харилцан яриа сайжруулах, алдаатай блокыг засах боломжтойгоос гадна он сар сонгон excel-р татаж авч болно.
Алхам 1. Он сар сонгох (эхлэх дуусах он сар сонгоод ОК товч дарах)
Алхам 2. Download MsExcel товч дарах
Он сар сонгосон байх үеийн илэрч
Татагдсан байдал

Хэрэглэгчийн үйлдэл

Монитор - Хэрэглэгчийн үйлдэл цэс нь таны бот дээр хэн гэж хэрэглэгч ямар үйлдэл хийсэн бэ? гэдгийг харах боломжтой.
Эхлэх, дуусах хугацаа сонгох болон хүснэгтэнд байх үг бүрээр хайлт хийж болно. Хэрвээ олон системийн хэрэглэгчтэй бол нэрээр нь хайлт хийж болох юм. Жишээ нь: Блок үүсгэсэн, блокын текст, товч зассан гэх мэт. Он сар заавал сонгох шаардлагагүйгээр хайх товч дарахад хамгийн сүүлийн он сар цагаас эхлэн жагсаалтаар гарч ирнэ.

Алдааны лог

Алдааны лог нь алдаа гэсэн цэстэй ижил ажиллагаатай бөгөөд excel-р татаж авах, он сар өөрчлөн харах гэх мэт боломжтой юм. Энэхүү цэстэй ажиллах, он сар солих, татаж авах заавар унших бол энд дарна уу.