2020.04.27-05.01

1. Үндсэн цэсээс хэрэглэгчийг таг руу нэмэх, тагаас хасах боломжтой болсон.

Үндсэн цэсийн таг нь дараах товчны төрлүүдэд ажиллана.

Үндсэн цэсийн таг нь дараах товчны төрлүүдэд ажиллахгүй.

 • Блок

 • Бараа дуудах

 • Агуулга дуудах

 • Яриа дуудах

 • Захиалга үүсгэх

 • Веб

 • Вебформ дуудах

 • Статик хуудас дуудах

 • Тусгай утга

 • Таг нэмэх гэдэг нь тэрхүү товч дээр дарсан хэрэглэгч нарыг сонгож тохируулсан таг руу нэмнэ.

 • Таг хасах гэдэг нь товч дээр дарсан хэрэглэгч тохируулж өгсөн таганд өмнө нь орсон байсан бол хэрэглэгчийг тагаас хасна.

Таг нь товчоос гадна блок болон үг бичихэд ажилладаг байна. (Хэрэглэгч - Хэрэглэгч таг)

Таг руу орсон хүмүүсийг тагаар шүүх, хэдэн хүн байгааг харах. (Хэрэглэгч - Хэрэглэгч)

Цэсний товч дээр таг нэмэх, хасах сонголт хамтдаа болон нэмэх хасах сонголт нь хэдэн ч удаа байж болно.

Таг нэмэх, хасах заавар доорх зааврын дагуу ижил ажиллагаатай байна.

Алхам 1. Нэмж байгаа цэс дээр Үйлдэл нэмэх товч дарах

Алхам 2. Таг нэмэх/хасах сонголт хийх

Алхам 3. Select гэсэн dropdown дээр дарж өмнө нь үүсгэсэн тагаас сонголт хийх эсвэл шинээр бичиж нэмэх

Өмнө байсан тагаас аль нэгийг сонгох
Тагийн нэрийг бичиж Create option дарах

Алхам 4. Хадгалах товч дарах

Дээрх жишээ нь: Үндсэн цэс гэсэн товч дээр дарахад test үндсэн цэс нэртэй таг руу хэрэглэгчийг нэмэх юм.

2. Блок төрөл: Сонголт - Сонголтын байр солигддог боллоо.

Сонголт дээр mouse очиход устгах болон байр солих icon гарч ирнэ.

 • Хөндлөн 3 зураас дээр дарж чирвэл сонголтын байр солигдоно.

icon дээр дарж mouse чирэх
Сонголтын байр солигдсоны дараа
 • Хогийн савны icon - сонголт устгах

Сонголтын нэрний зөвшөөрөгдөх хэмжээг санамж дээр харуулна.

Жич: Сонголтын тоо дээд тал нь 10ш болсон.