Chatbot.mn
Search…
⌃K

Тохиргоо - Мэндчилгээ

Мэндчилгээний дараах 4 төрөл бий.
 • Баяр наадмын мэндчилгээ: Баярын мэндчилгээг урьдчилан оруулж хадгалах боломжтой.
 • Өдөр тутмын мэндчилгээ: Хэрэглэгч мэндчилгээний ярианд (greeting) байгаа үгүүдээс бичихэд тохируулсан хариулттай хамт илгээгдэх мессеж
 • Эхлэл мэндчилгээ: Хэрэглэгч Get Started дарахад угтах зурвасын өмнө илгээгдэх мессеж
 • Үдэлт: Хэрэглэгч үдэлтийн ярианд (farewell) байгаа үгүүдээс бичихэд тохируулсан хариулттай хамт илгээгдэх мессеж
Санамж: Энэхүү тохиргоог ажиллуулахын тулд харилцан ярианд greeting болон farewell гэсэн нэртэй яриа үүсгэсэн байх шаардлагатай. Энэ нь устгах боломжгүй, нэр өөрчлөгддөгүй яриа юм. greeting гэдэгт мэндчилгээний үгс, farewell гэдэгт үдэлтийн үгс орно.
Алхам 1. Тохиргоо- Мэндчилгээ хуудас руу орох
Алхам 2. Ашиглах эсэх идэвхтэй болгох
Алхам 3. Шинэ мэндчилгээ үүсгэх товч дарах

Баяр наадмын мэндчилгээ тохируулах заавар

Санамж: Хэрэглэгч тохиргоо хийгдсэн хугацаанд greeting яриа дотор бичигдсэн үгүүдээс бичихэд ажиллана.
Алхам 1. Нэр оруулах
Алхам 2. Хариултын төрөл сонгох
 • Текст: Илгээх текст бичих
 • Мессеж блок: Мессеж блок сонгох
Алхам 3. Илгээх давтамж сонгох
 • Өдөр бүр - олон хоногтой баяр бол өдөр бүр илгээх боломжтой.
 • Нэг удаа илгээх - сонгосон өдрүүд дунд нэг удаа илгээнэ.
Алхам 4. Огноо сонгох (Наадам гэвэл 7 сарын 10-12ны хооронд гэх мэт)
Алхам 5. Хадгалах товч дарах

Өдөр тутмын мэндчилгээ тохируулах заавар

Санамж: Хэрэглэгч greeting яриа дотор бичигдсэн үгүүдээс бичихэд энэхүү тохиргоонууд ажиллана.
Алхам 1. Нэр оруулах
Алхам 2. Агуулга: Илгээх текст бичих (зөвхөн текст илгээх боломжтой)
Алхам 3. Эхлэх цаг сонгох
Алхам 4. Дуусах цаг сонгох
Алхам 5. Алгасах хугацаа бичих (минутаар тооцоолох)
Алхам 6. Хадгалах товч дарах
Боломж: Цагаас хамааран өөр өөр текстээр мэндчилгээний үг илгээж болно. Эхлэх дуусах цагийг өөр өөр цагийн интервалд олон үүсгэх боломжтой.
 • Цагаас хамаарахгүй гэвэл эхлэх, дуусах цаг 00:00 - 23:59 байх
 • Өглөө - 07:00 - 10: 59
 • Өдөр - 11:00 - 16:59
 • Орой - 17:00 - 22:59
 • Үдэш - 23:00 - 06:69 гэх мэт цагт хуваан мэндчилгээ, үдэлт өөр байж болох юм.
Анхааруулга: Харилцан ярианд тохируулсан хариулт, энэхүү тохиргооны мессеж нь цуг илгээгдэх тул ижил утга агуулгатай байгаа эсэхийг нягтлаарай. Алгасах хугацаанд хэрэглэгч тухайн ярианы үгийг давтан бичсэн бол мэндчилгээний текст илгээгдэхгүй, харилцан ярианы хариу дангаар илгээгдэнэ.
Жишээ:
 • Алгасах минут 1440 буюу 24 цаг
 • Өдөр тутмын мэндчилгээ дээр тохируулсан текст: Өдөр тутмын мэндчилгээ
 • Харилцан ярианы хариу: Угтах зурвас блок
Тест хийхэд

Эхлэл мэндчилгээ тохируулах заавар

Алхам 1. Нэр оруулах
Алхам 2. Илгээх текст бичих (зөвхөн текст илгээх боломжтой)
Алхам 3. Хадгалах товч дарах
Санамж: Тохируулсан текст нь угтах зурвастай хамт илгээгдэх тул угтах зурвас нь мэндчилгээний үггүй байх нь зохимжтой. Угтах зурвас тексттэй бол ижил утга агуулгатай байгааг эсэхийг нягтлаарай.

Үдэлт тохируулах заавар

Санамж: Хэрэглэгч farewell яриа дотор бичигдсэн үгүүдээс бичихэд энэхүү тохиргоонууд ажиллана. (farewell - Үдэлт)
Алхам 1. Нэр оруулах
Алхам 2. Илгээх текст бичих (зөвхөн текст илгээх боломжтой)
Алхам 3. Эхлэх цаг сонгох
Алхам 4. Дуусах цаг сонгох
Алхам 5. Алгасах хугацаа бичих (минутаар тооцоолох)
Алхам 6. Хадгалах товч дарах
Анхааруулга: Алгасах хугацаанд хэрэглэгч тухайн ярианы үгийг давтан бичсэн бол мэндчилгээний текст илгээгдэхгүй, системээс тогтмол мессеж илгээнэ. Үүний дараа дахин энэ ярианы үгээс бичвэл харилцан ярианы хариу дангаар илгээгдэнэ.
Жишээ:
 • Алгасах минут 1440 буюу 24 цаг
 • Үдэлт дээр тохируулсан текст: Баяртай
 • Системийн хариу: Манай үйлчилгээг ашигласан танд баярлалаа. Бид дахин туслахдаа таатай байна
 • Харилцан ярианы хариу: Та ажилтантай холбогдох уу? тексттэй блок