Chatbot.mn
Search…
⌃K

Хэрэглэгчийн таг

Таг үүсгэх

Алхам 1. Хэрэглэгч – Хэрэглэгчийн таг хуудас руу орох
Алхам 2. Шинэ таг нэмэх товч дарах
Алхам 3. Таг нэмэхэд нэр тайлбар оруулах
Алхам 4. Үүссэн таг руу блок сонгож оруулах - Field блок тохируулах (menu icon)
 • Мессеж блок сонгох дээр дарж блокоо сонгох
 • Таг руу хэдэн ч блок нэмж болно.
Алхам 5. Үүссэн таг руу утга оруулах - Field утга тохируулах (chat icon)
 • Нэмэх icon дээр дарж үгээ бичихэд нэмэгдэнэ.
 • Таг руу хэдэн ч үг нэмж бичиж болно.
 • Машин сургалт - User segment сургалт таб руу орж машин сургалт хийх

Хэрэглэгчийг таг руу нэмэх, тагаас хасах

 • Таг нэмэх гэдэг нь тэрхүү товч дээр дарсан хэрэглэгч нарыг сонгож тохируулсан таг руу нэмнэ.
 • Таг хасах гэдэг нь товч дээр дарсан хэрэглэгч тохируулж өгсөн таганд өмнө нь орсон байсан бол хэрэглэгчийг тагаас хасна.
Таг нь товчоос гадна блок болон үг бичихэд ажилладаг байна. (Хэрэглэгч - Хэрэглэгч таг)
Таг руу орсон хүмүүсийг тагаар шүүх, хэдэн хүн байгааг харах. (Хэрэглэгч - Хэрэглэгч)
Нэг товч, сонголт, цэс, харилцан ярианд таг нэмэх, хасах сонголт хамтдаа болон нэмэх хасах сонголт нь хэдэн ч удаа байж болно.

Блокын товч

Таг нь дараах товчны төрлүүдэд ажиллана.
Таг нь дараах товчны төрлүүдэд ажиллахгүй.
 • Блок
 • Бараа дуудах
 • Агуулга дуудах
 • Яриа дуудах
 • Хариу үйлдэл дуудах
 • Захиалга үүсгэх
 • Вебформ дуудах
 • Статик хуудас дуудах
 • Холбоос
 • Тусгай утга
 • Утас (тохиргоо хадгалагдахгүй)
 • Байршил (тохиргоо хадгалагдахгүй)
Таг нэмэх, хасах заавар доорх зааврын дагуу ижил ажиллагаатай байна.
Алхам 1. Нэмж байгаа товч дээр Үйлдэл нэмэх товч дарах
Алхам 2. Таг нэмэх/хасах сонголт хийх
Алхам 3. Select гэсэн dropdown дээр дарж өмнө нь үүсгэсэн тагаас сонголт хийх эсвэл шинээр бичиж нэмэх
Өмнө байсан тагаас аль нэгийг сонгох
Тагийн нэрийг бичиж Create option дарах
Алхам 4. Хадгалах товч дарах
Дээрх жишээ нь: Холбоо барих гэсэн товч дээр дарахад Холбоо барих нэртэй таг руу хэрэглэгчийг нэмэх юм.

Үндсэн цэс

Үндсэн цэсийн таг нь дараах товчны төрлүүдэд ажиллана.
Үндсэн цэсийн таг нь дараах товчны төрлүүдэд ажиллахгүй.
 • Блок
 • Бараа дуудах
 • Агуулга дуудах
 • Яриа дуудах
 • Захиалга үүсгэх
 • Веб
 • Вебформ дуудах
 • Статик хуудас дуудах
 • Тусгай утга
 • Цэсний товч дээр таг нэмэх, хасах сонголт хамтдаа болон нэмэх хасах сонголт нь хэдэн ч удаа байж болно.
Таг нэмэх, хасах заавар доорх зааврын дагуу ижил ажиллагаатай байна.
Алхам 1. Нэмж байгаа цэс дээр Үйлдэл нэмэх товч дарах
Алхам 2. Таг нэмэх/хасах сонголт хийх
Алхам 3. Select гэсэн dropdown дээр дарж өмнө нь үүсгэсэн тагаас сонголт хийх эсвэл шинээр бичиж нэмэх
Өмнө байсан тагаас аль нэгийг сонгох
Тагийн нэрийг бичиж Create option дарах
Алхам 4. Хадгалах товч дарах
Дээрх жишээ нь: Үндсэн цэс гэсэн товч дээр дарахад test үндсэн цэс нэртэй таг руу хэрэглэгчийг нэмэх юм.

Харилцан яриа

Таг нэмэх, хасах заавар доорх зааврын дагуу ижил ажиллагаатай байна.
Алхам 1. Харилцан ярианы хойно байгаа нэмэлт үйлдэл товч дээр дарах
Алхам 2. Таг нэмэх/хасах сонголт хийх
Алхам 3. Select гэсэн dropdown дээр дарж өмнө нь үүсгэсэн тагаас сонголт хийх эсвэл шинээр бичиж нэмэх
Өмнө байсан тагаас аль нэгийг сонгох
Тагийн нэрийг бичиж Create option дарах
Алхам 4. Хадгалах товч дарах

Сонголт

Таг нь дараах товчны төрлүүдэд ажиллана.
Таг нь дараах товчны төрлүүдэд ажиллахгүй.
 • Блок
 • Бараа дуудах
 • Агуулга дуудах
 • Яриа дуудах
 • Хариу үйлдэл дуудах
 • Захиалга үүсгэх
 • Тусгай утга
Таг нэмэх, хасах заавар доорх зааврын дагуу ижил ажиллагаатай байна.
Алхам 1. Нэмж байгаа сонголт дээр Үйлдэл нэмэх товч дарах
Алхам 2. Таг нэмэх/хасах сонголт хийх
Алхам 3. Select гэсэн dropdown дээр дарж өмнө нь үүсгэсэн тагаас сонголт хийх эсвэл шинээр бичиж нэмэх
Өмнө байсан тагаас аль нэгийг сонгох
Тагийн нэрийг бичиж Create option дарах
Алхам 4. Хадгалах товч дарах

Нэмэлт тохиргоо

 • Таг засах буюу Тагын тайлбар солих (харандааны icon)
 • Field устгах буюу Таг устгах (хогийн савны icon)