Chatbot.mn
Search…
⌃K

Систем - Цэс

Системийн эрх болон цэс нь ботын системийн хэрэглэгч олон үед эрх үүсгэх байдлаар цэсэнд хязгаарлалт хийх боломжыг нээх юм. Жишээ нь оператор гэсэн эрхтэй хэрэглэгч нь мэдээлэл түгээх, захиалгат зурвас, мессеж блок, Live agent гэсэн цэсүүдэд орох боломжтой, санхүү нь төлбөрийн холболт, захиалгын жагсаалт руу орж болдог байх боломжтой байх юм.
Та өөрийн байгууллагын бүтцээс хамааран chatbot.mn платформ дээр хэрэглэгч нарт эрх олгох бол эрх үүсгэн цэсүүдэд эрхийн тохиргоо хийх юм.

Эрх

Алхам 1. Систем - Цэс - Эрх гэсэн хуудас руу орох
Алхам 2. Эрх нэмэх товч дээр дарах
Алхам 3. Код болон нэр оруулна, код нь та өөрийн ойлгох товчлол, үг, үсэг байж болно.
Алхам 4. Хадгалах товч дарах.
Дээрх алхамын дагуу хэд хэдэн эрх нэмнэ.

Цэс

Эрх үүсгэж дууссан бол цэсний эрхийн тохиргоог хийх юм.
Алхам 1. Систем - Цэс - Цэс хуудас руу орох
Алхам 2. Цэсний ард байрлах эрх тохируулах товч дээр дарах
Алхам 3. Тухайн цэс нь аль эрх дээр гарч ирэхийг сонгож чагтлаад Хадгалах товч дарах
Мессеж блок бүх эрх дээр, Пост нь админ, маркетинг эрх, Live agent админ, оператор эрх гэх мэт бүх цэс дээр тохиргоо хийнэ.
Эрхийн тохиргоо хийгдээгүй цэс нь бүх системийн хэрэглэгч нарт ижил харагдана. Өөрөөр хэлбэл бүх хэрэглэгч нэг ижил цэс рүү орж болох бол тухайн цэсэнд эрх тохируулах шаардлагагүй юм.
Үүсгэсэн эрх, цэсний тохиргооны дагуу хэрэглэгч нарт эрх оноох болон хэрэглэгч нэмэх зааврыг Систем - Хэрэглэгч хэсгээс уншаарай.