Chatbot.mn
Search…
⌃K

JSON API (Нэмэлт)

Нэмэлт
Нэмэлт нь VIP багц дээр үнэгүй дагалдаж, PRO багц дээр тус бүрт нь худалдаж авч ашиглана. Үнийн мэдээлэл харах бол энд дарна уу.
  • Клауд болон байгууллагын дотоод системтэй өгөгдөл солилцох
Хэрэглэгч нарт API холболт хийж мэдээлэл харуулах үед ашиглагдана. Жишээ нь салбарын мэдээлэл, цагийн хуваарь, бүтээгдэхүүний мэдээлэл, тухайн өдрийн цаг агаар, сонгогдсон нэг валютын ханш гэх мэт.
Санамж: Хэрэглэгчээс мэдээлэл, дата цуглуулан түүн дээр боловсруулалт хийх, дотоод системийн мэдээлэл дамжуулах түвшний холболт хийгдэх боломжгүй.
JSON API ашиглах заавар:
Алхам 1. Мессеж блок цэс рүү орох, шинэ блок үүсгэх
Алхам 2. JSON API блокын төрөл сонгох
Шинэ JSON API блок төрөл
Алхам 3. JSON API тохируулах
  • Нэр оруулах
  • Post method сонгох (GET, POST, PUT, DELETE)
  • API url оруулах
  • Header param нэмэх (API-н бүтцээс хамааран нэмж болно)
  • Custom JS хэсэгт API харуулах мэдээллийг яаж харуулахыг бичих, холболтын код бичигдэнэ.
JSON API тохиргоо №1
  • Хүсэлтийг шалгах товч дээр - Бичиж өгсөн код болон холболтыг шалгах
  • Амжилттай болсон үед хадгалах товч дарах
JSON API хүсэлт шалгах, хадгалах
Алхам 4. Тухайн JSON API блокыг хаанаас дуудаж ажиллуулах вэ? гэдгийг тохируулах
  • Өөр блокын товч дээр холбох (блокынг corona гэж нэрлэсэн байсан)
Блокыг товч дээр холбох
  • Хэрэглэгч юу гэж бичихэд гарч ирэхийг харилцан яриа хэсэгт хариултанд тохируулах
Харилцан ярианы хариултанд тохируулах
Дээрх жишээ нь: Монгол улсын хувьд корона вирусын статистик мэдээллийг харуулж буй API холбосон жишээ юм. Хэрэглэгч Корона, corona гэх мэтээр чат руу бичихэд хариулах юм.
Тестлэсэн байдал