Chatbot.mn
Search…
⌃K

Дата бэлдэхэд анхаарал зүйлс

Чатботны ерөнхий мэдэх ёстой зүйлс:

 • Үндсэн цэс: Туслах цэс болон дэд сонголт бүхий чухал гэсэн зүйлс багтаана. Хэрэглэгч чат руу орж ирээд хамгийн их асуух, харах, сонгох магадлалтай гэсэн зүйлсийг оруулна.
  • Нийт 3 эгнээ байж болно. Эхний эгнээ 3ш, дэд цэс - 5ш товчтой.
 • Үндсэн хариулт: Энэ нь хэрэглэгчийн асуусан асуултыг ойлгохгүй үед тогтмол шидэгддэг. Ажилтантай холбогдохыг санал болгох, утасны дугаар, хаяг байршил гэх мэт холбоо барих мэдээлэл байвал зохимжтой.
 • Үдэлтийн блок: Хэрэглэгч холбогдсоноос хойш 5 мин ямар үйлдэл хийгээгүй үед илгээдэг блок юм. Жишээ нь: Танд өөр асууж тодруулах зүйл байна уу? эсвэл Манайхыг сонгон үйлчлүүлсэн танд баярлалаа гэх мэт утгатай текст байна.
 • Угтах зурвас: Get started товчийг дарсний дараа greeting хуудас гарна. Greeting хэсэг дээр угтах зурвас болон үндсэн цэс гэсэн бүтэцтэй.
Угтах зурвас
Үндсэн цэсийг ямар төрлийн блокоор хийхийг шийдэх хэрэгтэй. Блокнууд нь дараах боломжит зохиомжтой байна.
Текст + товч
Хөндлөн жагсаалт
Сонголт
Зураг
Медиа
Файл
Бичиж байна
JSON API
1- 3ш товч нэмж болно.
10 ширхэг карттай, 1- 3ш товч нэмж болно.
Сонголтын тоо 10ш
Товч нэмэх боломжгүй. Зураг болон GIF байж болно.
1ш товч нэмж болно. Зураг, Видео оруулах боломжтой.
Word, Excel. PDF файл хэрэглэгч рүү илгээх боломжтой. Зөвшөөрөгдөх өргөтгөл: docx, doc, xlsx, xls, pdf
0.5 - 3 секундийн хооронд байж болно.
Хэрэглэгч нарт API холболт хийж мэдээлэл харуулах үед ашиглагдана. Жишээ нь салбарын мэдээлэл, цагийн хуваарь, бүтээгдэхүүний мэдээлэл, тухайн өдрийн цаг агаар, сонгогдсон нэг валютын ханш гэх мэт.
Санамж: Хэрэглэгчээс мэдээлэл, дата цуглуулан түүн дээр боловсруулалт хийх, дотоод системийн мэдээлэл дамжуулах түвшний холболт хийгдэх боломжгүй.
Текст товчны текст урт: товчтой үед 640 тэмдэгт, товчгүй үед 2000 тэмдэгт - үүнээс дээш бичигдэхгүй.
Сонголтны текст урт: сонголттой, сонголтгүй аль ч үед 2000 тэмдэгт - үүнээс дээш бичигдэхгүй.
Товчны нэрний текст урт: Сонголт 20 тэмдэгт, Товч 23 тэмдэгт - үүнээс дээш бол гүйтэц харагдахгүй ... гэж харагдана.
Зургийн хэмжээ:
 • Хөндлөн жагсаалт - Дөрвөлжин: 1:1
 • Хөндлөн жагсаалт - Хөндлөн: 1.91:1
 • Категори, Ангилал: 1.91:1
 • Бараа болон агуулга: 1:1

Дата бэлдэхэд хийх ажлын дараалал:

 • Ерөнхий зураглал, төсөөлөл гаргах - Хэрэглэгч чат бот руу ороод ямар ямар мэдээллийг дэс дараалалтай харах вэ? гэдгийг бодож процесс зураг гаргах
 • Зураг, текст мэдээлэл өгөх – Процесс зургаас тодорхойлогдсон зүйлс
 • Байгууллагын ерөнхий мэдээлэл өгөх
  • Утас
  • Хаяг (албан болон google maps url)
  • Social хаягууд – URL, @нэрээр
  • Цагийн хуваарь
  • Website гэх мэт

Яриа, асуулт хариулт бэлдэхэд мэдэх хэрэгтэй зүйлс:

Харилцан ярианы дата бэлдэх гэдэг нь тухайн нэг бүтээгдэхүүнээс хамааран хэрэглэгч хамгийн их асуудаг асуултыг хэрэглэгчийн бичиж болох бүх тохиолдлоор оруулна. Бидний бэлтгэсэн асуулт орж ирэхэд юу гэж хариулах вэ? гэдгийг шийднэ. Гарын авлага, жишээ үзэх бол энд дарна уу.
Хамгийн энгийн жишээ дурдахад: Би ботоор алим зардаг. Хэрэглэгч үргэлж алимны 1кг-н үнийг асуудаг. Үүнийг хэрхэн шийдэх вэ?
 • Хэрэглэгч 1 кг алимны үнэ асуух тохиолдол бүрийг таалаглан асуулт зохионо.
  • Алимны үнэ хэд вэ?
  • 1кг нь хэд вэ?
  • Алим хэд вэ?
  • Үнэ хэд вэ?
  • 1кг алим хэд вэ? гэх мэтээр үүнд мөн англи галигаар бичсэн хувилбарууд хамааралтай.
 • Одоо асуултууд бэлэн болсон учраас хариулт бэлдэнэ. Энэхүү асуултын хариултанд би текст эсвэл өмнө нь бэлдсэн блок сонгон явуулж болно.
  • Текст бол: Манай дэлгүүрийн алим 1кг: 7000₮ үнэтэй. 5кг-ээс дээш авсан тохиолдолд 1кг нь 6000₮-өөр тооцогдоно.
  • Блок бол: Алимны үнийн мэдээлэл харуулдаг блок (алим нэртэй блок) байгаа бол түүнийг сонгоход хангалттай юм.
  • Бараа байгаа бол: Динамик агуулгаас Бараа харах - Бараагаа сонгох (алим)

Social Pay холболт хийх бол дараах мэдээллийг бэлдэх.

Хувь хүн, байгууллага хамааралгүй Голомт банкны данстай байх
Систем - Төлбөрийн холболт - Social Pay
 • Дансны эзэмшигчийн нэр (банк дээр бүртгэлтэй байдаг нэрээр)
 • Дансны дугаар

QPay холболт хийх бол дараах мэдээллийг бэлдэх.

Систем - Төлбөрийн холболт - QPay

Байгууллага:

 • Байгууллагын регистрийн дугаар
 • Компанийн нэр
 • Утасны дугаар
 • Албан хаяг
 • Банк
 • Дансны эзэмшигчийн нэр (банк дээр бүртгэлтэй байдаг нэрээр)
 • Дансны дугаар
 • Дансны валютын төрөл
 • Үйл ажиллагааны чиглэл
 • Гэрчилгээний нүүрэн тал файлаар
 • Гэрчилгээний файл ар тал файлаар

Хувь хүн

 • Регистрийн дугаар
 • Утасны дугаар
 • Товч тайлбар – Qpay ашиглаж буй шалтгаан
 • Албан ёсны гэрийн хаяг
 • Банк
 • Данс эзэмшигчийн нэр (банк дээр бүртгэлтэй байдаг нэрээр)
 • Дансны дугаар
 • Дансны валютын төрөл
 • Иргэний үнэмлэхний нүүрэн талын зураг файлаар
 • Иргэний үнэмлэхний ар талын зураг файлаар