Chatbot.mn
Search…
⌃K

Систем - Биллинг

Тайлбар: Чатботын төлбөр нь бот үүсгэсэнээс хойш 1 сарын хугацаанд туршилтын хугацаанд ашиглах эрхтэй байна. Хэрвээ багц руу шилжих хүсэлт илгээгээгүй, төлбөр төлөгдөөгүй бол туршилтын хугацаа дуусахад үнэгүй багц руу автоматаар шилжинэ. Ашиглаж буй тухайн багцийн хугацаа дуусахад үнэгүй багц руу шилждэг. Систем - Биллинг цэс рүү орж дараах зааврын дагуу хүсэлт илгээж төлбөрөө төлөөрэй.

Үнэгүй багц бол:

Багц солих болон нэмэлт боломж ашиглах хүсэлт илгээж болно.

Багц солих:

 1. 1.
  Багц солих товч дээр дарахад дараах POP-UP гарч ирнэ.
 2. 2.
  Солих багцаас сонголт хийх
 3. 3.
  Хугацаа сонгох (хугацаанаас хамааран төлбөр өөрчлөгдөж харагдана.)
 • Про багц сонгосон үед: Нэмэлт боломж сонгох сонголт гарч ирнэ, ашиглах нэмэлт чагтлах
 • ВиАйПи багц сонгосон үед: Нэмэлт багц нь дагалдах багц байна.
Сонголтууд хийгдэж дууссан бол Хүсэлт илгээх товч дарах
Хүсэлт илгээгдсэний дараа: (Төлбөрийн сонголт хэсгийг уншина уу.)
Хүсэлт цуцлах бол Цуцлах товч дээр дарах

Нэмэлт ашиглах:

 1. 1.
  Нэмэлт ашиглах товч дээр дарахад дараах POP-UP гарч ирнэ.
 2. 2.
  Ашиглах нэмэлтээс сонголт хийж чагтлах
 3. 3.
  Хугацаа сонгох (хугацаанаас хамааран төлбөр өөрчлөгдөж харагдана.)
Хүсэлт илгээгдсэний дараа: (Төлбөрийн сонголт хэсгийг уншина уу.)
Хүсэлт цуцлах бол Цуцлах товч дээр дарах

PRO эсвэл VIP багц ашиглаж байгаа бол:

Багц солих болон хугацаа сунгах хүсэлт илгээж болно.

Багц солих:

Санамж: Өмнөх багцын хугацаа дуусаагүй үед багц солих хүсэлт илгээвэл дараагийн багц руу орно. Одоогийн багцын дуусах хугацаанаас үргэлжлүүлэн дараагийн багцын хугацаа нь тооцогдож эхлэнэ. Хэрвээ хүсэлт илгээж буй тухайн үеийн хугацаанаас шинэ багцаа ашиглахыг хүсвэл 77441616 дугаар луу холбогдож одоогийн багц хүчингүй болсоны дараа багц солих хүсэлт илгээж болох юм.
 1. 1.
  Багц солих товч дээр дарахад дараах POP-UP гарч ирнэ.
 2. 2.
  Солих багцаас сонголт хийх
 3. 3.
  Хугацаа сонгох (хугацаанаас хамааран төлбөр өөрчлөгдөж харагдана.)
 • Про багц сонгосон үед: Нэмэлт боломж сонгох сонголт гарч ирнэ, ашиглах нэмэлт чагтлах
 • ВиАйПи багц сонгосон үед: Нэмэлт багц нь дагалдах багц байна.
Сонголтууд хийгдэж дууссаны дараа Хүсэлт илгээх товч дарах
Хүсэлт илгээгдсэний дараа: (Төлбөрийн сонголт хэсгийг уншина уу.)
Хүсэлт цуцлах бол Цуцлах товч дээр дарах
Багц солихдоо ижил багц сонгогдсон байвал дараах анхааруулга гарах ба энэ тохиолдолд Хугацаа сунгах сонголтоор хүсэлт илгээх юм.

Хугацаа сунгах:

Санамж: Одоогийн багцын хугацаа дуусаагүй үед хугацаа сунгах хүсэлт илгээвэл дараагийн багц руу орно. Одоогийн багцын дуусах хугацаанаас үргэлжлэн тооцоологдоно.
 1. 1.
  Хугацаа сунгах товч дээр дарах
 2. 2.
  Хугацааг тоогоор оруулах
 • Про багц бол: ашиглах нэмэлт чагтлах
 • ВиАйПи багц бол:
Хүсэлт илгээгдсэний дараа (Төлбөрийн сонголт хэсгийг уншина уу.)
Хүсэлт цуцлах бол Цуцлах товч дээр дарах

Төлбөрийн сонголт:

QPay-г хүссэн банкны аппликейшнаар уншуулах, төлбөр төлөгдсөний дараа багц автоматаар идэвхитэй болж үйлчилгээг үргэлжлүүлэн ашиглах боломжтой болно.
Нэхэмжлэх авах товч дээр дарахад PDF файл татагдана.
Гүйлгээний утга дээрх дугаарыг заавал бичих, төлбөр хийгдэх хугацааг анхаарах, төлбөр орсоны дараа ажилтан шалгаж багц идэвхитэй болгосноор үйлчилгээг цаашид ашиглах боломжтой болно.