Аналиктикс - Шинэ дэд цэсүүд

Хэрэглэгчийн статус / Хандалтын статус / Хамгийн их үзсэн цэс 2020.02 сар

Анализуудыг он сар сонгож харах, CSV формат буюу excel таньж уншиж чаддаг форматаар татаж авах боломжтой байдаг. Системээс тогтмол сүүлийн 7 хоногийн мэдээллийг харуулна.

Дашбоард ашиглах, анализ харах заавар үзэх бол энд дарна уу.

Хэрэглэгчийн статус:

 • Нийт давтагдашгүй харилцагчид (1 жил)

 • Давтагдашгүй харилцагчдын хандалт өдрөөр

 • Давтан хандалт хийсэн харилцагчид

 • Шинээр хандалт хийсэн харилцагчид

 • Ботын таниагүй асуулт (харилцагчдын тоогоор)

 • Давтан хандалт хийсэн харилцагчдын ярианы нийт хугацаа минутаар (Daily top 5)

 • Давтан үйлчлүүлсэн хэрэглэгчид (нийлбэр тоо)

 • Давтан орсон хэрэглэгчид нийт үйлчилгээ авсан хугацаа (цагаар)

Хэрэглэгчийн статус

Хамгийн их үзсэн цэс

 • Харилцагчдын үйлдэл (top 10 clicked items)

 • Хариултанд түгээмэл ашиглагдсан блок (daily top 5)

 • Хариултанд бага ашиглагдсан блок (least top 5 daily)

Хамгийн их үзсэн цэс

Хандалтын статус:

 • Харилцагчдын хандалт болон өсөлтийн график

 • Нийт харилцагчдын өдрийн дундаж хэрэглээ (минутаар)

 • Нийт харилцагчдын өдрийн дундаж тоо (Өдөрт хандсан давтагдашгүй хэрэглэгчдийн тоо)

 • Блок хариултын статус (сүүлийн 7 хоног)

 • Харилцагчдын түүх (сүүлийн 7 хоног)

 • Тop 10 хариулт аваагүй асуулт (сүүлийн 7 хоног)

 • Харилцагчдын түгээмэл хариулт аваагүй асуулт (сүүлийн 7 хоног)

 • Шинэ харицагчийн яриа минутаар (Daily top 5)

 • Давтан хандалт хийсэн харилцагчдын ярианы нийт хугацаа минутаар (Daily top 5)

Хандалтын статус