Chatbot.mn
Search…
⌃K

Систем - Төлбөрийн холболт: QPay

Бид QPAY-н холболтын хүсэлтийг хүлээж авч ажлын 3-5 хоногт баталгаажуулалт хийж хариу мэдэгддэг. Хэрвээ мэдээлэл үнэн баттай биш тодруулах нэмэлт зүйл байгаа бол, дансны дугаар буруу, нэр зөрсөн, гэрчилгээний зураг гаргацтай биш гэх мэт шалтгаанаар манай ажилтан дахин холбогдож мэдээллийг шинэчлэн авах болно.
Алхам 1. Систем - Төлбөрийн холболт цэс рүү орох
Алхам 2. Qpay - Дансны мэдээлэл таб нээх
Алхам 3. Хувь хүн байгууллага эсэхээ сонгох
Алхам 4. Шаардлагатай бүх мэдээллийг үнэн зөв бөглөх
  • Үндсэн мэдээлэл оруулан хадгалах товч дарах, бөглөж дуусахад зөв тэмдэг гарч ирнэ.
  • Гэрчилгээний зураг оруулан илгээх товч дарах, бөглөж дуусахад зөв тэмдэг гарч ирнэ.
Алхам 5. Хариу мэдэгдэх хүртэл түр хүлээх
Хэрвээ буруу бол мэйлээр харилцах эсвэл хүсэлтийн хуудас руу орж буруу мэдээлэл оруулсан алхамын нэр дээр дарж шинэчлэн бөглөх боломжтой.
Алхам 6. Мэдээлэл баталгаажиж тохиргоо идэвхитэй болсоноор чатботоор гүйлгээ хийх боломжтой болно.
Хэрэглэгчийн чатаас төлбөр төлөх сонголтонд QPay нэмэгдсэн байх болно.
Төлбөрийн сонголт
QPay сонголт хийсэн үед: