Chatbot.mn
Search…
⌃K

Тайлан

Тайлан цэсэнд архивлагдсан буюу өмнөх өдрийн датагаар график харуулж байгаа учраас аналитикс цэсний датанаас зөрүүтэй байна.

Шинэ хэрэглэгчийн тоо

Шинэ хэрэглэгч буюу тухайн өдөрт Get Started дарсан хүний тоо

Таниагүй ярианы тоо

Таниагүй яриа буюу тухайн өдөр бот ямар нэг байдлаар хэрэглэгчийн бичсэн чатыг ойлгоогүй огт хариу өгөөгүй асуултын тоо