2020.08.17-08.21

1. Вебформ устгах үед ашиглагдаж буй газруудыг харуулдаг болсон. Устгасан бол ашиглагдаж буй газруудад устсан гэдэг нь ялгарч харагдана.

Вебформ нь дараах газруудад ашиглагдана. Эдгээр газарт ашиглагдсан вебформыг утсгах үед санамж харуулах ба устгасаны дараа устсан гэдэг нь мэдэгдэх юм.

  • Мессеж блок - Товч - Динамик агуулга - Вебформ сонголт

  • Тохиргоо - Үндсэн цэс - Динамик агуулга - Вебформ сонголт

2. Хэрэглэгч хүйсээр шүүх

Алхам 1. Хэрэглэгч - Хэрэглэгч хуудас руу орох

Алхам 2. Хүйс шүүлтүүр дээр дарах

Алхам 3. Дараах 3н сонголтоос сонгох

Алхам 4. Хэрэглэгчийн жагсаалт шинэчлэгдэнэ.

Тодорхойгүй төрлийг сонгож мэдээлэл шинэчлэх товч дээр дарсанаар хүйс нь гарч ирнэ.