Chatbot.mn
Search…
⌃K

Бот үүсгэх, хуудас холбох

Хянах самбар

Бот сонгох, Надтай хуваалцсан, Загвар бот гэсэн хэсгүүдийг агуулна.
Бот сонгох: Нийт үүсгэсэн ботуудыг харах
Хянах самбар
Надтай хуваалцсан: Чатботын өөр нэгэн хэрэглэгч өөрийн хийсэн ботоо таньтай хуваалцах боломжтой ба хуваалцсан тохиолдолд "Надтай хуваалцсан" хэсэг рүү орно
Загвар бот: Салбар бүрд зориулсан ашиглахад бэлэн загварууд харагдана

Хянах самбарын шүүлт

  • Бот нэрээр хайх
  • Пэйж хуудастай холбогдсон, холбогдоогүй төлөвөөр шүүх
  • Идэвхтэй, идэвхгүй төлөвөөр шүүх
Төлөвүүдийг сонгож хайх товч дээр дарснаар хуудас шинэчлэгдэж илэрч гарч ирнэ.
Цэвэрлэх товч дээр дарахад Бүгд, Идэвхтэй гэсэн системийн тогтмол төлөв сонгогдсон байна.

Ботын үйлдэл

Ботоо сонгож меню дээр дарахад дараах үйлдлүүд гарч ирнэ.
  • Тохиргоо - Тохиргоо - Ерөнхий хуудас руу шилжинэ.
  • Нэр өөрчлөх - Ботын нэр өөрчлөх хуудас гарч ирнэ.
  • Хувилах - Нэр өөрчилж хувилах хуудас гарч ирнэ.
  • Устгах - Санамж асуун бот идэвхгүй төлөвтэй болно.
Идэвхгүй төлөвтэй (устсан) ботыг сэргээх, хувилах, нэрийг нь өөрчлөх боломжтой.

Бот үүсгэх

Алхам 1. Шинэ бот үүсгэх товч дээр дарах
Алхам 2. Ботын нэр оруулан Үүсгэх товч дарах
Бот үүсгэхэд хуудас холбох хэсэг рүү автоматаар шилжиж орно.
Санамж: Нэг хэрэглэгч 5 хүртэлх бот үүсгэж болох ба ботын тоо 5 болсон үед бот үүсгэх товч харагдахгүй, бот хувилах боломжгүй болно.

Тохиргоо - Хуудас холбох

  • Facebook-р нэвтэрсэн бол холбох боломжтой нийт facebook page хуудас гарч ирнэ.
  • Мэдээлэл бөглөж нэвтэрсэн бол User token not found! гэсэн анхааруулга гарч ирнэ. Энэ тохиолдолд Facebook холбох товч дээр дарж facebook-ээ холбоно. (заавар унших)
Холбох товч дээр дарахад Холбогдсон гэж харагдах ба хажуу талын меню идэвхтэй болно.
Мөн Салгах товч дээр дарж өөр шинэ facebook page хуудас холбож болно.