Тохиргоо - Ерөнхий

Тохиргоо цэсний Ерөнхий хуудас нь Эхлэлийн блок болон эхлэлийн асуулт тохируулах, зөвшөөрөгдсөн домайн нийтлэх, персона үүсгэх, ботын тохиргоо гэсэн таван хэсэгтэй.

Ерөнхий - Эхлэл

Алхам 4. Хуудас холбогдсоны дараа Ерөнхий гэсэн таб сонгож Эхлэлийн ард байрлах Нийтлэх товч дээр дарна.

Ерөнхий - Эхлэл асуулт

Get Started дарахаас өмнө хэрэглэгчидэд санал болгох товч юм. Хамгийн түгээмэл хэрэглэгч асуух боломжтой зүйлсийг эхлэл асуулт дээр оруулна гэсэн үг юм.

Алхам 1. Асуулт нэмэх товч дарах

Алхам 2. Асуулт бичих болон хариулт мессеж блок сонгох

Алхам 3. Хадгалах товч дарах

Алхам 4. Нийтлэх товч дарах

Тест хийхэд чат дээр харагдах байдал, Холбоо барих гэсэн хөвдөг товч дээр дарахад угтах зурвасын оронд тохируулж өгсөн Холбоо барих мэдээлэл харуулах блок илгээгдэх юм.

Чат дээр харагдах байдал

Ерөнхий - Зөвшөөрөгдсөн домайн

Алхам 5. Зөвшөөрөгдсөн домэйн хэсэгт page дээрх url-уудыг синк хийж нийтлэх

  • https://chatbot.mn/ - url анх бот үүсгэхэд автоматаар нэмэгдсэн байна.

  • Синк товч дарах - Page дээрх бүх whitelisted domains автоматоор нэмэгдэнэ. (Анх whitelisted domains хоосон байж болно.)

  • Нийтлэх товч дарна.

Ерөнхий - Персона

Персона нь таны ботны хэрэглэгчтэй чатлаж байх үед харагдах Аватар буюу зөвхөн чатны нүүр зураг юм.

Алхам 6. Персона үүсгэх товч дээр дарах

Алхам 7. Нэрээ оруулан Үүсгэх товч дарах

Алхам 8. Үүссэн персона-н Зураг оруулах товч дээр дарч аватар болгох зургаа сонгох

Алхам 9. Холбох товч дарсанаар автомат хариулагч зурагтай болох юм.

Персона холбогдсоны дараа
Персона чат дээр харагдах байдал

Ерөнхий - Ботын тохиргоо

Ботын нэр: Анх бот үүсгэх үед өгсөн нэр байна. Хоосон байж болохгүй.

Товч мэдээлэл: Ямар үйл ажиллагаатай бот болох тайлбар байна. Хоосон байж болно.

Тохиргоонуудын аль нэгийг хийгээд хадгалах товч дарах шаардлагатай. Ямар нэг өөрчлөлт хийгдэх үед хадгалах товч идэвхитэй харагдана. Өөрчлөлт хийгээгүй үед идэвхгүй харагдана.

Идэвхтэй эсэх: Анх идэвхитэй, ботыг түр ажиллагаагүй болгох бол идэвхгүй болгож болно.

Харилцан яриа ашиглах эсэх: Анх идэвхитэй. Харилцан яриаг ашиглахгүй бол идэвхигүй болгоно.

Бичиж байна илгээх эсэх: Илгээгдэж буй блок бүрийн урд typing илгээгдэнэ. Идэвхигүй болговол блокын мэдээлэл хүлээгдэхгүй шууд илгээгдэнэ.

Үдэлтийн блок: Доорх блокуудыг хамтад нь тохируулах эсвэл эхний 5 минутын тохиргоо хийгдэж болно.

Хэрэглэгч ямар нэг хариу өгөлгүй 5 минут болоход илгээгдэх блок сонгох

5 минутын блок илгээгдсэнээс хойш дахин 3 минутын дараа илгээгдэх блок сонгох

Ерөнхий - OPEN API TOKEN

Энэхүү token нь чатбот платформын OPEN API дуудах үед ашиглагдана. Зарим тохиолдолд системийн холболт хийгдэхэд ашиглагдана.

Алхам 1. Token үүсгэх товч дарах

Алхам 2. Үүссэн token-г хуулж авах, устгах, expire хугацаатай болгох тохиргоо хийж болно.