Chatbot.mn
Search…
⌃K

Тохиргоо - Ерөнхий

Тохиргоо цэсний Ерөнхий хуудас нь:
  • Эхлэл
  • Эхлэл асуулт
  • Зөвшөөрөгдсөн домайн
  • Персона
  • Ботын тохиргоо гэсэн 5 хэсэгтэй.

Ерөнхий - Эхлэл

Алхам 4. Хуудас холбогдсоны дараа Ерөнхий гэсэн таб сонгож Эхлэлийн ард байрлах Нийтлэх товч дээр дарна.

Ерөнхий - Эхлэл асуулт

Get Started дарахаас өмнө хэрэглэгчдэд санал болгох товч юм. Хэрэглэгч асуух боломжтой хамгийн түгээмэл зүйлсийг эхлэл асуулт дээр оруулна гэсэн үг юм.
Алхам 1. Асуулт нэмэх товч дарах
Алхам 2. Асуулт бичих болон хариулт мессеж блок сонгох
Алхам 3. Хадгалах товч дарах
Алхам 4. Нийтлэх товч дарах
Тест хийхэд чат дээр харагдах байдал, Холбоо барих гэсэн хөвдөг товч дээр дарахад угтах зурвасын оронд тохируулж өгсөн Холбоо барих мэдээлэл харуулах блок илгээгдэх юм.
Чат дээр харагдах байдал

Ерөнхий - Зөвшөөрөгдсөн домайн

Алхам 5. Зөвшөөрөгдсөн домайн хэсэгт page дээрх url-уудыг синк хийж нийтлэх
  • https://chatbot.mn/ - url анх бот үүсгэхэд автоматаар нэмэгдсэн байна.
  • Синк товч дарах - Page дээрх бүх whitelisted domains автоматаар нэмэгдэнэ. (Анх whitelisted domains хоосон байж болно.)
  • Нийтлэх товч дарна

Ерөнхий - Персона

Персона нь таны ботны хэрэглэгчтэй чатлаж байх үед харагдах Аватар буюу зөвхөн чатны нүүр зураг юм.
Алхам 6. Персона үүсгэх товч дээр дарах
Алхам 7. Нэрээ оруулан Үүсгэх товч дарах
Алхам 8. Үүссэн персона-гийн Зураг оруулах товч дээр дарж аватар болгох зургаа сонгох
Алхам 9. Холбох товч дарснаар автомат хариулагч зурагтай болох юм.
Персона холбогдсоны дараа
Персона чат дээр харагдах байдал

Ерөнхий - Ботын тохиргоо

Ботын нэр: Анх бот үүсгэх үед өгсөн нэр байна. Хоосон байж болохгүй.
Товч мэдээлэл: Ямар үйл ажиллагаатай бот болох тайлбар байна. Хоосон байж болно.
Тохиргоонуудын аль нэгийг хийгээд хадгалах товч дарах шаардлагатай. Ямар нэг өөрчлөлт хийгдэх үед хадгалах товч идэвхтэй харагдана. Өөрчлөлт хийгээгүй үед идэвхгүй харагдана.
Идэвхтэй эсэх: Анх идэвхтэй, ботыг түр ажиллагаагүй болгох бол идэвхгүй болгож болно.
Харилцан яриа ашиглах эсэх: Анх идэвхтэй. Харилцан яриаг ашиглахгүй бол идэвхгүй болгоно.
Бичиж байна илгээх эсэх: Илгээгдэж буй блок бүрийн урд typing илгээгдэнэ. Идэвхгүй болговол блокын мэдээлэл хүлээгдэхгүй шууд илгээгдэнэ.
Үдэлтийн блок: Доорх блокуудыг хамтад нь тохируулах эсвэл эхний 5 минутын тохиргоо хийгдэж болно.
Хэрэглэгч ямар нэг хариу өгөлгүй 5 минут болоход илгээгдэх блок сонгох
5 минутын блок илгээгдсэнээс хойш дахин 3 минутын дараа илгээгдэх блок сонгох

Ерөнхий - OPEN API TOKEN

Энэхүү token нь чатбот платформын OPEN API дуудах үед ашиглагдана. Зарим тохиолдолд системийн холболт хийгдэхэд ашиглагдана.
Алхам 1. Token үүсгэх товч дарах
Алхам 2. Үүссэн token-г хуулж авах, устгах, expire хугацаатай болгох тохиргоо хийж болно.
Whitelisted domains гэдэг нь Google Apps хэрэглэгч тухайн домэйнтэй харилцах, хамтран ажиллахаар итгэмжлэгдсэн гэж тэмдэглэгдсэн домэйнүүд юм.
API нь Application Programming Interface буюу төхөөрөмж (компьютер, ухаалаг утас... г.м) эсвэл аппликейшн, програм хооронд дата дамжуулах холболт юм.
Token гэдэг нь жетон буюу нэгж гэсэн ойлголт юм.