Chatbot.mn
Search…
⌃K

Мэдээлэл түгээх

Масс мессеж

Масс мессеж цэс нь та боттой холбогдсон хэрэглэгч нарт масс мессеж илгээх хуудас юм.
Алхам 1. Мэдээлэл түгээх цэс рүү орох
Алхам 2. Шинэ зарлал үүсгэх товч дээр дарах
Зарлал үүсгэх хуудас
Алхам 3. Шинэ зарлал үүсгэхийн тулд дараах мэдээллүүдийг оруулж өгнө.
1. Зурвасын төрөл:
 • Текст - зурвас бичих хэсэг гарч ирнэ. Хэрэглэгч рүү илгээх мессежээ бичнэ.
 • Мессеж блок - Өмнө нь бэлдсэн блокуудаас сонгоно.
2. Хугацаа сонгох:
 • Шууд - Он сар сонгохгүй үүсгэхэд шууд ажиллана.
 • Төлөвлөгөөт - Он сар өдөр, цаг сонгож өгнө.
3. Хүлээн авагч сонгох
 • Бүх хэрэглэгч - Ботын нийт хэрэглэгч нарт илгээх
 • Шүүх
  • Хэрэглэгчийн бүлэг - Хэрэглэгчийн бүлэг үүсгэж өгсөн бол хэрэглэгчийн бүлгээс сонгож явуулах боломжтой. Хэрэглэгчийн бүлэг нь таг, аттрибутад байгаа хэрэглэгч нарын нийлбэр байна. Хэдэн ч бүлэг сонгож болно.
5. Зарлалын төрөл сонгох
 • Стандарт мессеж - Facebook компаний бодлогын дагуу (Мессенжер платформ үйлчилгээний нөхцөл), сүүлийн 24 цагт холбогдсон хэрэглэгчдэд зарлал очих болно. Зарлал нь сурталчилгааны агуулгатай байж болно.
 • Мессеж таг - Facebook компаний бодлогын дагуу (Мессенжер платформ үйлчилгээний нөхцөл), цагийн хязгаар байхгүй боловч "Зар сурталчилгааны зурвас" явуулахыг зөвшөөрдөггүй.
  Санамж: Хэрэв зар сурталчилгааны зурвас явуулсан тохиолдолд Facebook компаний зүгээс таны хуудсыг хаах/block/ эрсдэлтэйг анхаарна уу!
Та доорх "Мессеж Таг" хэсгээс мэдэгдлийн төрлийг сонгох шаардлагатай.
 • Event update - Хэрэглэгчид арга хэмжээний талаарх мэдэгдэл хүргүүлэх
 • Transaction update - Хэрэглэгчийн авсан үйлчилгээний талаарх мэдэгдэл хүргүүлэх
 • Account update - Хэрэглэгчийн акаунттай холбоотой мэдэгдэл хүргүүлэх
Алхам 4. Үүсгэх товч дарах - Масс мессеж хэрэглэгч нар луу илгээгдэхэд бэлэн болж масс мессежийн жагсаалтанд нэмэгдэнэ.
Нийт зарлалын жагсаалт, түгээгдсэн байдал
Анхааруулга: Олон хэрэглэгчтэй үед масс мессеж үүсгэхэд удах учраас мэдээлэл шинэчлэгдэхгүй байх боломжтой. Та дахин шинэ зарлал үүсгэхгүйгээр илгээж эхлэх хүртэл хүлээх хэрэгтэй юм. Үүсгэсэн даруйд түгээлтийн мэдээлэл шинэчлэхэд алдаа гарна. Энэ нь масс мессеж илгээх хүсэлт facebook уруу илгээгдсэн байгаа ба хариу ирээгүй буюу төлөв нь шинэчлэгдэх хугацаа болоогүй учраас гардаг алдаа юм. 10-30 минутын дараа Мэдээлэл түгээлтийн хуудас руу ороход төлөв автоматаар шинэчлэгдсэн, илгээгдэж эхлэсэн байх болно.

Үйлдэл баганы icon тайлбар:

 • График - Түгээлтийн мэдээлэл шинэчлэх
 • Мессеж - Илгээсэн чатны бүтэц харах
 • Нүд - Масс мессежээр илгээсэн зүйлийг сийндсэн хүний тоо
Илгээсэн тоо нь танилтын тооноос бага байх дараах боломжууд бий.
 • Танигдсан хэрэглэгч танай пэйжийг блок хийх, mute хийх, чат хүлээх авахгүй байхаар тохируулсан.
 • Хэрэглэгчийн хаяг устсан.
 • Сервер түр хугацаанд ажиллагаагүй болсон.
 • Чат илгээх боломжгүй алдаа гарсан (facebook дээрх алдаа)
 • Хэрвээ та тухайн бот дээр шинэ пэйж холбож ажиллаж эхлүүлсэн бөгөөд тухайн хэрэглэгч хуучин пэйжтэй холбогдсон байх үед асуултанд хариулсан байх гэх мэт