Мэдээлэл түгээх

Масс мессеж

Масс мессеж цэс нь та боттой холбогдсон хэрэглэгч нарт масс мессеж илгээх хуудас юм.

Алхам 1. Мэдээлэл түгээх цэс рүү орох

Алхам 2. Шинэ зарлал үүсгэх товч дээр дарах

Зарлал үүсгэх хуудас

Алхам 3. Шинэ зарлал үүсгэхийн тулд дараах мэдээллүүдийг оруулж өгнө.

1. Зурвасын төрөл:

 • Текст - зурвас бичих хэсэг гарч ирнэ. Хэрэглэгч рүү илгээх мессежээ бичнэ.

 • Мессеж блок - Өмнө нь бэлдсэн блокуудаас сонгоно.

2. Хугацаа сонгох:

 • Шууд - Он сар сонгохгүй үүсгэхэд шууд ажиллана.

 • Төлөвлөгөөт - Он сар өдөр, цаг сонгож өгнө.

3. Хүлээн авагч сонгох

 • Бүх хэрэглэгч - Ботын нийт хэрэглэгч нарт илгээх

 • Шүүх

  • Хэрэглэгчийн бүлэг - Хэрэглэгчийн бүлэг үүсгэж өгсөн бол хэрэглэгчийн бүлгээс сонгож явуулах боломжтой. Хэрэглэгчийн бүлэг нь таг, аттрибутад байгаа хэрэглэгч нарын нийлбэр байна. Хэдэн ч бүлэг сонгож болно.

5. Зарлалын төрөл сонгох

 • Стандарт мессеж - Facebook компаний бодлогын дагуу (Мессенжер платформ үйлчилгээний нөхцөл), сүүлийн 24 цагт холбогдсон хэрэглэгчдэд зарлал очих болно. Зарлал нь сурталчилгааны агуулгатай байж болно.

 • Мессеж таг - Facebook компаний бодлогын дагуу (Мессенжер платформ үйлчилгээний нөхцөл), цагийн хязгаар байхгүй боловч "Зар сурталчилгааны зурвас" явуулахыг зөвшөөрдөггүй.

  Санамж: Хэрэв зар сурталчилгааны зурвас явуулсан тохиолдолд Facebook компаний зүгээс таны хуудсыг хаах/block/ эрсдэлтэйг анхаарна уу!

Та доорх "Мессеж Таг" хэсгээс мэдэгдлийн төрлийг сонгох шаардлагатай.

 • Event update - Хэрэглэгчид арга хэмжээний талаарх мэдэгдэл хүргүүлэх

 • Transaction update - Хэрэглэгчийн авсан үйлчилгээний талаарх мэдэгдэл хүргүүлэх

 • Account update - Хэрэглэгчийн акаунттай холбоотой мэдэгдэл хүргүүлэх

Алхам 4. Үүсгэх товч дарах - Масс мессеж хэрэглэгч нар луу илгээгдэхэд бэлэн болж масс мессежийн жагсаалтанд нэмэгдэнэ.

Нийт зарлалын жагсаалт, түгээгдсэн байдал

Анхааруулга: Олон хэрэглэгчтэй үед масс мессеж үүсгэхэд удах учраас мэдээлэл шинэчлэгдэхгүй байх боломжтой. Та дахин шинэ зарлал үүсгэхгүйгээр илгээж эхлэх хүртэл хүлээх хэрэгтэй юм. Үүсгэсэн даруйд түгээлтийн мэдээлэл шинэчлэхэд алдаа гарна. Энэ нь масс мессеж илгээх хүсэлт facebook уруу илгээгдсэн байгаа ба хариу ирээгүй буюу төлөв нь шинэчлэгдэх хугацаа болоогүй учраас гардаг алдаа юм. 10-30 минутын дараа Мэдээлэл түгээлтийн хуудас руу ороход төлөв автоматаар шинэчлэгдсэн, илгээгдэж эхлэсэн байх болно.

Үйлдэл баганы icon тайлбар:

 • График - Түгээлтийн мэдээлэл шинэчлэх

 • Мессеж - Илгээсэн чатны бүтэц харах

 • Нүд - Масс мессежээр илгээсэн зүйлийг сийндсэн хүний тоо

Зурвас илгээх (шинэ боломж)

Хэрэглэгчийг тодорхойлох дахин давтагдашгүй утгаар зөвхөн тухайн хэрэглэгч рүү хандсан чат илгээх боломж юм.

Энэхүү цэс нь системийн шинэ боломж бөгөөд энэхүү цэс та бүхэнд харагдахгүй бол харилцааны менежерт хандаж энэхүү цэсийг ашиглах эрх нэмүүлэх юм. (Үнэгүй багцтай бот байж болохгүй.)

Энэхүү цэсийг ашиглахаас өмнө Асуулга ашиглаж хэрэглэгчээс асуулт асуух хэрэгтэй. Мөн хэрэглэгчийн аттрибутад хэрэглэгчийг төлөөлөх ямар утга заавал хадгалагдан сан үүссэн байх шаардлагатай юм. РД, утасны дугаар, системийн бүртгэлтэй дугаар, гэрээний дугаар гэх мэт. Эцсийн хэрэглэгч асуулгад дахин давтагдашгүй хэрэглэгчийг төлөөлөх асуултанд хариулна.

Доорх жишээ хэрэглэгчээс утасны дугаар асуух үедээ Утас гэсэн нэртэй хэрэглэгчийн аттрибутад хариултыг хадгалсан байна.

Зурвас илгээх заавар

Алхам 1. Мэдээлэл түгээх - Зурвас илгээх цэс рүү орох

Алхам 2. Загвар татах товч дарж тайлбар бүхий загвар excel татах

Алхам 3. Татагдсан excel дээр илгээх зурвасыг бэлдэх - excel нь key, text гэсэн баганатай.

key: Дахин давтагдашгүй утга (утас, РД, гэрээний дугаар гэх мэт цугларсан датанаас хамаарах)

text: Зөвхөн тухайн хүнд хандсан мессеж. Нэрийг нь мэддэг бол бичиж болох юм. Сайн байна уу, Сувдаа гэх мэт

Алхам 4. excel-г Импорт файл товч дээр дарж upload хийх - Уншиж дуустал хүлээх шаардлагатай. Олон дахин файл upload хийхгүй байхыг анхаарна уу.

Файл орсоны дараа excel дээр байсан нийт мөрийн тоо буюу Хэрэглэгчийн тоо, түүнээс хичнээн хэрэглэгч танигдсан тоог харуулна.

Хэрвээ танигдахгүй эсвэл хэрэглэгч нэмэгдсэн бол facebook-н зурагтай товч дээр дарж дахин танилт хийгдэх боломжтой.

Танилтын тоо хэрэглэгчийн тооноос бага байж болно. Огт танилт ажиллахгүй байж мөн болно. Жишээ нь:

 • 2ш таних утга дээр 1 хэрэглэгч байх

 • Таних утга дээр таарсан хэрэглэгч олдоогүй буюу хэрэглэгчийн аттрибут дунд бичсэн утга байгаагүй үед гэх мэт

Алхам 5. Зурвас илгээх товч дээр дарж нийт чатыг илгээж эхлүүлэх

Илгээж байна бичиг гарч дуустал хүлээх

Илгээж дууссан бол Илгээсэн тоо нь таньсан тоотой ижил байна. Илгээсэн тоо бага эсвэл 0 бол дахин Зурвас илгээх товч дээр дарж болно.

Илгээсэн тоо нь танилтын тооноос бага байх дараах боломжууд бий.

 • Танигдсан хэрэглэгч танай пэйжийг блок хийх, mute хийх, чат хүлээх авахгүй байхаар тохируулсан.

 • Хэрэглэгчийн хаяг устсан.

 • Сервер түр хугацаанд ажиллагаагүй болсон.

 • Чат илгээх боломжгүй алдаа гарсан (facebook дээрх алдаа)

 • Хэрвээ та тухайн бот дээр шинэ пэйж холбож ажиллаж эхлүүлсэн бөгөөд тухайн хэрэглэгч хуучин пэйжтэй холбогдсон байх үед асуултанд хариулсан байх гэх мэт