Алдаа 2: messenger webview iframe

Тайлбар: Холбоос, сагс, статик хуудас, вебформ, байгууллагуудын формууд гар утаснаас зүгээр, компьютероос шинэ хуудас нээгдэж харагдах үед

Компьютер ашиглан холбоос дээр дарах үед шинэ таб буюу хуудас дээр нээгдэх

Шийдэл: Үйлдэл дуусахад нь та энэхүү хуудсыг одоо хааж болно гэсэн утгатай санамж нэмж, том дэлгэц дээр нээгдэхэд аятайхан харагдахаар css загварыг нь засварлаж байгаа.