Chatbot.mn
Search…
⌃K

Шинэчлэгдсэн зүйлс

Шинэчлэгдсэн болон засагдсан зүйлсийг тухайн хугацаанд нь 7 хоног бүр оруулах болно.

Шинэчлэгдсэн зүйлсийн жагсаалт улаан өнгөөр тодруулсан дэлгэрэнгүй үзэх үг дээр дарж танилцуулга, заавар уншаарай.

Аналиктикс - Шинэ дэд цэсүүд - 2020.02 сар (Дэлгэрэнгүй үзэх)
2020 оны 03.30 - 04.03-ны хооронд нэмэгдсэн зүйлс
 • Аналиктикс - Хэрэглэгчийн статус цэсэнд шинэ анализ нэмэгдсэн. (Унших)
 • Зөвшөөрөгдсөн домайн: https://chatbot.mn/автоматаар нэмэгддэг болсон. (Унших)
 • Facebook Comment - Үндсэн хариулт (Унших)
 • Facebook comment - Ерөнхий хариулт (Унших)
 • Мессеж блок менюны үйлдлүүд шинэчлэгдлээ. (Унших)
2020 оны 04.06 - 04.10-ны хооронд нэмэгдсэн зүйлс
 • Мессеж блок - Текст товч (Унших)
 • Мессеж блок - Сонголт (Унших)
 • Мессеж блок - Хөндлөн жагсаалт (Унших)
 • Товч нэмэх (Унших)
 • Харилцан яриа - Яриа (Унших)
2020 оны 04.13 - 04.17-ны хооронд нэмэгдсэн зүйлс
 • Зөвшөөрөгдсөн домэйн синк хийдэг боллоо. (Унших)
 • Ашиглагдсан URL-ууд зөвшөөрөгдсөн домэйнд автоматаар нэмэгддэг боллоо. (Унших)
 • Тохиргоо - Үндсэн цэс нэмэлт тохиргоотой боллоо. (Унших)
2020 оны 04.20 - 04.24-ны хооронд нэмэгдсэн зүйлс
 • Facebook comment - Comment устгадаг боллоо. (Унших)
 • Хэрэглэгчийн таг хуудас шинэчлэгдсэн. (Унших)
 • Ботын тохиргоонд шинэ тохиргоо нэмэгдсэн. (Унших)
 • Товчноос хэрэглэгчийг таг руу нэмэх, тагаас хасах. (Унших)
 • Мессеж блок - Текст товч, Сонголт төрөл санамжтай болсон. (Унших)
 • Мессеж блок - Хоосон, дутуу өрөлт хийгдсэн блок facebook messenger рүү илгээгдэхгүй болсон. (Унших)
2020 оны 04.27 - 05.01-ны хооронд нэмэгдсэн зүйлс
 • Үндсэн цэсээс хэрэглэгчийг таг руу нэмэх, тагаас хасах. (Унших)
 • Блок төрөл: Сонголт - Сонголтын байр солигддог боллоо. (Унших)
2020 оны 05.04 - 05.08-ны хооронд нэмэгдсэн зүйлс
 • Файл илгээх боломжтой блок төрөл нэмэгдлээ. (Унших)
 • Вебформ болон асуулгын формын хариултыг идэвхтэй, идэвхгүй төлөвөөр шүүх (Унших)
 • Барааг ангилалаар шүүх (Унших)
 • Асуулгын форм - Асуулт шинэ тохиргоонуудтай боллоо. (Унших)
2020 оны 05.11 - 05.15-ны хооронд нэмэгдсэн зүйлс
 • Хэрэглэгчийн бүлэг тагаар үүсгэх (Унших)
 • Мессеж блокын товчноос агуулга, барааг тус бүрт нь дуудаж ажиллуулдаг болгосон. (Унших)
 • Social Pay холбогдлоо. (Унших)
 • Хэрэглэгч хуудас шинэчлэгдлээ. (Унших)
 • Харилцан ярианаас хэрэглэгчийг таг руу нэмэх, тагаас хасах. (Унших)
 • Алдаатай блок өрөлт хийгдсэн тохиолдолд бот эзэмшигчийн бүртгэлтэй мэйл хаяг руу мэйл илгээдэг болсон. (Унших)
2020 оны 05.18 - 05.22-ны хооронд нэмэгдсэн зүйлс
 • Сонголтоос хэрэглэгчийг таг руу нэмэх, тагаас хасах (Унших)
 • Тусгай аттрибут нэмэгдлээ. (Унших)
 • Блокын Динамик контент төрөл устсан.
 • Бот дээр хийгдсэн зүйлсийг устгах үед ашиглагдаж буй газруудыг харуулдаг болсон. Устгасан бол ашиглагдаж буй газруудад устсан гэдэг нь ялгарч харагдана. (Унших)
 • Асуулгын форм болон вебформын хариултаас хэрэглэгч рүү мессеж илгээх (Унших)
2020 оны 05.25 - 06.12-ны хооронд нэмэгдсэн зүйлс
 • Харилцан яриа импорт хийх, татаж авах (Унших)
 • Системийн аттрибут үүсгэх (Унших)
 • Мэдээлэл түгээх цэс - түгээлтийн мэдээлэл харах (Унших)
 • Хэрэглэгчийг аттрибутаар дэлгэрэнгүй шүүх (Унших)
2020 оны 06.15 - 06.19-ны хооронд нэмэгдсэн зүйлс
 • Аналиктикс - Хэрэглэгчийн хандалт цэс (Унших)
 • Агуулга олноор сонгож нэг ангилалд оруулах (Унших)
 • Хэрэглэгчийн бүлэг аттрибутаар үүсгэх (Унших)
 • Блок холбоос хуулах (Унших)
 • Асуулгын форм, вебформын хариултыг excel татаж авахад хариулсан огноо нэмэгдсэн.(Унших)
 • Qpay-н төлбөр төлөгдсөн гүйлгээний түүх харах (Унших)
 • Харилцан яриа ашиглах эсэх тохиргоо (Унших)
 • Бот руу анх хандахад хэрэглэгч нэвтрэх тохиргоотой болгох (Унших)
2020 оны 06.22 - 07.03-ны хооронд нэмэгдсэн зүйлс
 • Захиалгат зурвас нэмэгдлээ. (Унших)
 • Монитор - Хэрэглэгчийн үйлдэл нэмэгдлээ. (Унших)
 • Аналиктикс - Хэрэглэгчийн статистик цэс (Унших)
2020 оны 07.06 - 07.10-ны хооронд нэмэгдсэн зүйлс
 • Захиалгат зурвасын түүхийн жагсаалт (Унших)
 • Хэрэглэгчийг захиалгат зурвасаар шүүх (Унших)
 • Хэрэглэгчийн хандалт цэс - шинэ график (Унших)
2020 оны 07.16 - 07.24-ны хооронд нэмэгдсэн зүйлс
 • Facebook постны олон хариулт тохируулах (Унших)
 • Устгагдсан комментын жагсаалт (Унших)
 • Постны комментонд блок хийгдсэн хэрэглэгч нарын жагсаалт (Унших)
2020 оны 07.27 - 07.31-ны хооронд нэмэгдсэн зүйлс
 • Монитор - Хариулт өгөөгүй цэсний асуултууд excel форматаар татах (Унших)
2020 оны 08.03 - 08.07-ны хооронд нэмэгдсэн зүйлс
 • Блок устгах үед ашиглагдаж буй газруудыг харуулдаг болсон. Устгасан бол ашиглагдаж буй газруудад устсан гэдэг нь ялгарч харагдана. (Унших)
 • Бараа устгах үед ашиглагдаж буй газруудыг харуулдаг болсон. Устгасан бол ашиглагдаж буй газруудад устсан гэдэг нь ялгарч харагдана. (Унших)
 • Системээс бот үүсгэхэд автоматаар дараах ярианууд үүснэ. (Унших)
2020 оны 08.10 - 08.14-ны хооронд нэмэгдсэн зүйлс
 • Статик хуудас устгах үед ашиглагдаж буй газруудыг харуулдаг болсон. Устгасан бол ашиглагдаж буй газруудад устсан гэдэг нь ялгарч харагдана. (Унших)
 • Вебформын бөглөгдсөн хариултыг имэйлээр хүлээж авах тохиргоо (Унших)
 • Асуулгын формын бөглөгдсөн хариултыг имэйлээр хүлээж авах тохиргоо (Унших)
2020 оны 08.17 - 08.21-ны хооронд нэмэгдсэн зүйлс
 • Вебформ устгах үед ашиглагдаж буй газруудыг харуулдаг болсон. Устгасан бол ашиглагдаж буй газруудад устсан гэдэг нь ялгарч харагдана. (Унших)
 • Хэрэглэгч хүйсээр шүүх (Унших)
2020 оны 08.24 - 08.28-ны хооронд нэмэгдсэн зүйлс
 • Агуулга идэвхгүй төлөвтэй болгох (Унших)
 • Бараа идэвхгүй төлөвтэй болгох (Унших)
 • Мэндчилгээ ашиглах эсэх тохиргоо (Унших)
2020 оны 08.31 - 09.11-ны хооронд нэмэгдсэн зүйлс
 • Бараанд нэмэлт утга оруулах (Унших)
 • Захиалгын жагсаалтыг нэмэлт утгаар шүүх (Унших)
 • Захиалгын жагсаалтыг хайлтын үр дүнгээр excel татаж авдаг болгох (Унших)
 • Захиалгын жагсаалтыг бараагаар шүүх (Унших)
 • Захиалгын дэлгэрэнгүй хуудас хэвлэх (Унших)
 • Эхлэл асуултанд тохируулагдсан зүйл устах үед автоматаар нийтлэгдэх (Унших)
 • Эхлэл хэсэгт тохируулсан блок устах үед автоматаар Угтах зурвасыг тохиргоонд нэмж нийтлэгдэх (Унших)
 • Холбосон зүйл нь устсан байгаа мессеж блокын сонголт, товч нь мессенжер дээр харагдахгүй болсон (Унших)
 • Асуулгын хариулт, вебформын хариултанд огноо нэмэгдэж харагддаг болсон. (Унших)
 • Масс мессеж үүсгэх товч түр идэвхигүй болох (Унших)
2020 оны 09.14 - 09.25-ны хооронд нэмэгдсэн зүйлс
 • Асуулга файл хүлээж авдаг болсон. (Унших)
 • Масс мессеж үүсгэхэд санамж харуулдаг болгосон (Унших)
2020 оны 09.28 - 10.09-ны хооронд нэмэгдсэн зүйлс
 • Төлбөр төлөх үед захиалга цуцлах боломжтой болсон. (Унших)
 • Асуулга - Асуултын сонголтын байрыг сольж болдог болсон. (Унших)
2020 оны 10.12 - 10.30-ны хооронд нэмэгдсэн зүйлс
 • Дэлгүүр - Нэмэлт боломж нэмэгдсэн. (Унших)
2020 оны 11-р сард нэмэгдсэн зүйлс
 • Онлайн гэрээ нэмэлт функц - Эцсийн хэрэглэгч гэрээнд тусгагдах мэдээллийг бөглөхөд гэрээг PDF файл болгон имэйлээр илгээнэ. Гэрээ нь өөрчлөлт ордоггүй тогтмол бүтэцтэй гэрээ байна. Жишээ нь: Түрээсийн гэрээ, үйлчилгээ ашиглах гэрээ гэх мэт. (Жишээ ажиллагааг харах) Энэхүү функцыг ашиглах бол харилцааны менежертэй холбогдох шаардлагатай. Утасны дугаар: 77441616
 • Дэлгүүр - Хүргэлтийн тохиргоо хийх (Унших)
2020 оны 12-р сард нэмэгдсэн зүйлс
 • Дэлгүүр - Төлбөрийн сонголтод данс болон бэлэн гэсэн сонголт нэмэх (Унших)
 • Live agent - Бот эзэмшигч Оператор нэмэх боломжтой болох (Унших)
 • Аналиктикс - Асуулгын статистик PSID татаж авах боломжтой болсон (Унших)
2021 оны 01-р сард нэмэгдсэн зүйлс
 • Захиалга - Захиалга хянах самбар нэмэгдсэн. (Унших)
 • Хэрэглэгчийн таг үүсгэх үед утга, блок тохируулах боломж хаагдсан.
 • Live agent - зураг илгээх, хэрэглэгчээс ирсэн зураг, файлыг харах боломжтой болсон.
2021 оны 02-р сард нэмэгдсэн зүйлс
Өөрчлөлт байхгүй.
2021 оны 03-р сард нэмэгдсэн зүйлс
 • Live agent - Автомат хариулагч унтраасан бүх хэрэглэгч нар автоматаар Live хэрэглэгч хэсэгт нэмэгддэг болсон. Заавал дуудлага авах товч дээр дарах шаардлагагүй болсон гэсэн үг юм.
 • Масс мессеж - Мессеж таг сонголт хаагдсан.
 • Масс мессеж - Зурвас илгээх нэмэгдсэн. (Унших) Хэрвээ ашиглах бол харилцааны менежертэй холбогдох шаардлагатай. Утасны дугаар: 77441616
 • Хэт их хэмжээтэй бичлэг, файл, зураг хэрэглэгч рүү илгээх үед үзэх линк илгээдэг болгосон. (EURO цагийн бүсчлэлтэй мөн холбоотой)
 • Дан системийн баталгаажуулах боломж нэмэгдсэн. Энэхүү боломжыг ашиглах бол ямар зориулалтайгаар ботын аль хэсэгт байх талаар ярилцаж бидний зүгээс нэмэлт зааварчилгаа өгнө. Утасны дугаар: 77441616
2021 оны 04, 05-р сард нэмэгдсэн зүйлс
Өөрчлөлт байхгүй.
2021 оны 06-р сард нэмэгдсэн зүйлс
 • Шинэ бот үүсгэхэд харилцан яриа (9ш) автоматаар үүсдэг болсон. Нийт системийн үүсгэж буй яриа 16 болсон. (Унших)
 • Агуулга - Агуулга зэрэглэл өгч байрлал сольж болгох болгосон. (Унших)