Шинэчлэгдсэн зүйлс

Шинэчлэгдсэн болон засагдсан зүйлсийг тухайн хугацаанд нь 7 хоног бүр оруулах болно.

Шинэчлэгдсэн зүйлсийн жагсаалт улаан өнгөөр тодруулсан дэлгэрэнгүй үзэх үг дээр дарж танилцуулга, заавар уншаарай.

Аналиктикс - Шинэ дэд цэсүүд - 2020.02 сар (Дэлгэрэнгүй үзэх)

Систем - Данс меню - 2020.03 сар (Дэлгэрэнгүй үзэх)

2020 оны 03.30 - 04.03-ны хооронд нэмэгдсэн зүйлс

 • Аналиктикс - Хэрэглэгчийн статус цэсэнд шинэ анализ нэмэгдсэн. (Унших)

 • Зөвшөөрөгдсөн домайн: https://chatbot.mn/автоматаар нэмэгддэг болсон. (Унших)

 • Facebook Comment - Үндсэн хариулт (Унших)

 • Facebook comment - Ерөнхий хариулт (Унших)

 • Мессеж блок менюны үйлдлүүд шинэчлэгдлээ. (Унших)

2020 оны 04.06 - 04.10-ны хооронд нэмэгдсэн зүйлс

 • Мессеж блок - Текст товч (Унших)

 • Мессеж блок - Сонголт (Унших)

 • Мессеж блок - Хөндлөн жагсаалт (Унших)

 • Товч нэмэх (Унших)

 • Харилцан яриа - Яриа (Унших)

2020 оны 04.13 - 04.17-ны хооронд нэмэгдсэн зүйлс

 • Зөвшөөрөгдсөн домэйн синк хийдэг боллоо. (Унших)

 • Ашиглагдсан URL-ууд зөвшөөрөгдсөн домэйнд автоматаар нэмэгддэг боллоо. (Унших)

 • Тохиргоо - Үндсэн цэс нэмэлт тохиргоотой боллоо. (Унших)

2020 оны 04.20 - 04.24-ны хооронд нэмэгдсэн зүйлс

 • Facebook comment - Сomment устгадаг боллоо. (Унших)

 • Хэрэглэгчийн таг хуудас шинэчлэгдсэн. (Унших)

 • Ботын тохиргоонд шинэ тохиргоо нэмэгдсэн. (Унших)

 • Товчноос хэрэглэгчийг таг руу нэмэх, тагаас хасах боломжтой болсон. (Унших)

 • Мессеж блок - Текст товч, Сонголт төрөл санамжтай болсон. (Унших)

 • Мессеж блок - Хоосон, дутуу өрөлт хийгдсэн блок facebook messenger рүү илгээгдэхгүй болсон. (Унших)

2020 оны 04.27 - 05.01-ны хооронд нэмэгдсэн зүйлс

 • Үндсэн цэсээс хэрэглэгчийг таг руу нэмэх, тагаас хасах боломжтой болсон. (Унших)

 • Блок төрөл: Сонголт - Сонголтын байр солигддог боллоо. (Унших)

2020 оны 05.04 - 05.08-ны хооронд нэмэгдсэн зүйлс

 • Файл илгээх боломжтой блок төрөл нэмэгдлээ. (Унших)

 • Вебформ болон асуулгын формын хариултыг идэвхтэй, идэвхгүй төлөвөөр шүүж хардаг болсон. (Унших)

 • Барааг ангилалаар шүүж хардаг болсон. (Унших)

 • Асуулгын форм - Асуулт шинэ тохиргоонуудтай боллоо. (Унших)

2020 оны 05.11 - 05.15-ны хооронд нэмэгдсэн зүйлс

 • Хэрэглэгчийн бүлэг үүсгэх үйлдэл өөрчлөгдсөн (Унших)

 • Мессеж блокын товчноос агуулга, барааг тус бүрт нь дуудаж ажиллуулдаг болгосон. (Унших)

 • Social Pay холбогдлоо. (Унших)

 • Хэрэглэгч хуудас шинэчлэгдлээ. (Унших)

 • Харилцан ярианаас хэрэглэгчийг таг руу нэмэх, тагаас хасах боломжтой болсон. (Унших)

 • Алдаатай блок өрөлт хийгдсэн тохиолдолд бот эзэмшигчийн бүртгэлтэй мэйл хаяг руу мэйл илгээдэг болсон. (Унших)

2020 оны 05.18 - 05.22-ны хооронд нэмэгдсэн зүйлс

 • Сонголтоос хэрэглэгчийг таг руу нэмэх, тагаас хасах боломжтой боллоо. (Унших)

 • Тусгай аттрибут нэмэгдлээ. (Унших)

 • Блокын Динамик контент төрөл устсан.

 • Бот дээр хийгдсэн зүйлсийг устгах үед ашиглагдаж буй газруудыг харуулдаг болсон. Устгасан бол ашиглагдаж буй газруудад устсан гэдэг нь ялгарч харагдана. (Унших)

 • Бот руу хэрэглэгч нэвтрэх эсэх тохиргоо (Унших)

 • Слот нэмэгдлээ. (Унших)

 • Асуулгын форм болон вебформын хариултаас хэрэглэгч рүү мессеж илгээх боломжтой болсон. (Унших)