6. Хэрэглэгч

Хэрэглэгч

Мессенжерт бүртгэгдэж буй хэрэглэгчдийн нийт жагсаалтыг харуулна. Ингэхийн тулд Хэрэглэгч –> Хэрэглэгч хэсэг рүү орно. Хэрэглэгчид дараах байдалтай жагсаж харагдана. Хэрэглэгчдийн жагсаалтын баруун хэсэгт хэрэглэгчтэй холбоотой үйлдлүүдийн жагсаалт байна. Зурагт улаан хүрээнд оруулав.

 • Хүний зурагтай icon - Хэрэглэгчдийн мэдээллийг шинэчлэх

 • Онгоцны icon - Зөвхөн тухайн хэрэглэгчид зориулсан мессеж илгээх

 • Мессежний icon - Хэрэгтэй харилцсан чатын түүх харах

Хэрэглэгчдийн жагсаалт

Хэрэглэгчийн таг үүсгэх

Хэрэглэгчийн таг үүсгэхдээ Хэрэглэгч –> Хэрэглэгчийн таг хуудас руу орох

 • Шинэ таг үүсгэх товч дээр дарж Таг нэмэхэд нэр тайлбар оруулах

 • Field засах буюу Тагын тайлбар солих (харандааны icon)

 • Field устгах буюу Таг устгах (хогийн савны icon)

 • Үүссэн таг руу блок сонгож оруулах (блок, утга хамтад нь тохируулдаг байсан)

  - Field блок тохируулах (menu icon)

  • Мессеж блок сонгох дээр дарж блокоо сонгох

  • Таг руу хэдэн ч блок нэмж болно.

 • Үүссэн таг руу утга оруулах (блок, утга хамтад нь тохируулдаг байсан) - Field утга тохируулах (chat icon)

  • Нэмэх icon дээр дарж үгээ бичихэд нэмэгдэнэ.

  • Таг руу хэдэн ч үг нэмж бичиж болно.

  • Машин сургалт - User segment сургалт таб руу орж машин сургалт хийх

Хэрэглэгчийн бүлэг үүсгэх

Бот эзэмшигч таг руу орсон байгаа хэрэглэгч нарыг бүлэгт ангилан мэдээлэл түгээх юм. Хэрэглэгчийн бүлэг дэд цэс рүү орж бүлэг үүсгэхдээ “Шинэ бүлэг үүсгэх” товч дээр дарна.

Бүлгийн жагсаалт

Бүлгийн нэр бичих, тухайн бүлэгт оруулах таг сонгож Үүсгэх товч дарна. Таганд байгаа хоорондоо давтагдахгүй байгаа хүмүүсийг нэг бүлэг болгоно.

Бүлэгт байгаа хэрэглэгч нарыг харахын тулд үүссэн бүлгийн нэр дээр дарахад Хэрэглэчийн жагсаалт хуудас гарч ирнэ.

Тухайн нэг бүлгийн хэрэглэгчийн жагсаалт