Нэмэлт боломжуудыг хэрхэн ашиглах талаар

Нэмэлт боломж гэдэгт дараах зүйлс багтана. Эдгээр нь VIP багц дээр үнэгүй дагалдаж, PRO багц дээр тус бүрт нь худалдаж авч ашиглана. Үнийн мэдээлэл харах бол энд дарна уу.

  • Facebook comment-с шинэ хэрэглэгч татах

  • Facebook comment-д хариулах

  • Харилцагчийн оператор эрх

  • Харилцан ярианы түүх харах, татаж авах

  • Монгол Шуудан ХК-ийн хүргэлттэй

JSON API

  • Клауд болон байгууллагын дотоод системтэй өгөгдөл солилцох