7. Агуулга

Агуулга хэсэг нь Ангилал, Агуулга, Статик хуудас, Хяналттай агуулга гэсэн үндсэн 4 үйлдэлтэй бөгөөд олон төрлийн үйлчилгээ болон бараанууд оруулахад илүү хялбар хэсэг юм.

Алхам-1 Ангилал үүсгэх

Шинэ категори үүсгэх товч дээр даран бараа болон үйлчилгээний ангилал үүсгэнэ.

Зураг-1 Категори үүсгэх

Гарч ирсэн цонхонд үүсгэх барааны ангиллын нэрийг бичин хадгална.

Зураг-2 Ангиллын нэр өгч хадгалах

Алхам-2 Агуулга буюу бүтээгдэхүүн оруулах

Мөн адил Шинэ бүтээгдэхүүн үүсгэх товч дээр даран гарч ирэх цонхонд мэдээллээ оруулан хадгалах товч дарна.

Зураг-3 Шинэ бараа үүсгэх

Үүсгэсэн бүтээгдэхүүний мэдээллийг доорх зурган дээр харуулсан товч дээр даран бүтээгдэхүүний мэдээллийг оруулна.

Зураг-4 Бүтээгдэхүүний жагсаалт харах

Бүтээгдэхүүний мэдээлэл оруулахдаа гарч ирсэн цонхонд нэр, текст болон тайлбар, зургийн хамт оруулан хадгалах дарсанаар бүтээгдэхүүний мэдээлэл бэлэн болно.

Ингэсэнээр бид агуулга функцыг ашиглан бараа болон бүтээгдэхүүн оруулж сурлаа. Үүсгэсэн бараагаа хэрхэн мессеж блокдоо оруулахыг Мессеж блок бүлгээс харна уу.